Vysvětlení 7letého zastavení porodnosti

Povolený věk sňatku: u ženy 25 let, u muže 30 let

Výše uvedený věk platí pro osoby, které se po svém zasnoubení rozhodly vstoupit do celoživotního svazku s přáním nebo bez přání mít později děti. Věková hranice je stanovena záměrně v této výši, aby lidé měli dostatek času dospět a mohli si uvědomit, zda chtějí vstoupit do svazku, nebo nikoliv. Krom toho mají lidé k dispozici dostatek času, aby se naučili jednomu či více povolání a ujasnili si, jakým směrem se má ubírat jejich životní cesta.

Věkový rozdíl mezi mužem a ženou vychází ze skutečnosti, že dívky dospívají ve fyzickém ohledu zpravidla rychleji než chlapci.

Věk pro plození potomstva: u ženy 28 let, u muže 33 let

Stanovení tohoto věku spočívá na následujících předpokladech pro plození potomstva:

Předpoklady pro plození potomstva:

A) existující manželství po dobu minimálně 3 let

Oba manželé mají tento čas využít k tomu, aby ve společném soužití zjistili, jestli se k sobě skutečně hodí, jestli jeden k druhému pociťují lásku či jestli se vzali pouze ze zamilovanosti – a jestli chtějí zplodit, resp. počít dítě.

B) prokázání harmonického a zdravého manželství

C) prokázání nezávadného způsobu života obou partnerů

To znamená, aby měli oba manželé dobrou pověst, což např. znamená, aby byli pracovití, nezadlužovali se, nebyli si nevěrní atd., atp.

D) prokázání způsobilosti vychovávat děti

Musí existovat bezvadné materiální zázemí, takže musí být např. zajištěna výživa, finanční prostředky, bydlení a práce atd., aby mělo plánované dítě s největší pravděpodobností dobrou šanci na dětství bez bídy a nouze. Nesvéprávní lidé, tzv. »duševně postižení« (oligofrenie, Downův syndrom atd.), schizofrenici (v nejširším slova smyslu), jakož i lidé zmatení ve vědomí atd. nejsou od začátku schopni zcela zaručit výchovu dětí, což se také vztahuje na následující bod: