Bomba přelidnění – ničení Země – diskriminace žen

Papež a kardinálský sbor Vatikánu představují nejvyšší autoritu katolické církve, ke které přísluší asi 1 miliarda věřících všech ras na území celého světa. Od roku 1968 je v platnosti encyklika Humanae Vitae někdejšího papeže Pavla VI., jejíž titul zní následovně: »O správném řádu předávání lidského života«. V bodě 14 jsou v ní přesně popsány nepovolené způsoby regulace porodnosti, a to přesně tak, jak je vykoumal papež a jeho kardinálové atd., aby diskriminovali ženy; aby jim zkrátili práva a aby umožnili další nekontrolovatelný nárůst světového obyvatelstva – ke škodě a zničení lidstva, všeho života a planety Země.

Encyklika Humanae Vitae, bod 14
»Ve shodě se zásadami lidského a křesťanského pohledu na manželství musíme ještě jednou prohlásit, že je nutno naprosto vyloučit jako dovolenou cestu pro regulaci porodnosti přímé přerušení plodivého procesu již započatého a zvláště potrat zamýšlený a provedený třeba i z důvodů léčebných.
Podobně je nutno vyloučit, jak Učitelský úřad Církve již vícekrát prohlásil, přímou sterilizaci buď trvalou nebo dočasnou jak muže, tak i ženy.
Stejně tak je vyloučen jakýkoliv zásah, který buď vzhledem k předvídanému manželskému styku nebo při jeho uskutečňování či v průběhu jeho přirozených následků zamýšlí jako cíl nebo jako prostředek znemožnit zplození života.« (překlad viz http://www.kebrle.cz/katdocs/HumanaeVitae.htm – pozn. překl.)

K tomu je třeba vysvětlit ještě toto: Všechno, co papež říká, je nepřátelské vůči lidem a vůči životu, a musí to být proto jednoduše ignorováno, neboť všechno jeho žvanění je irelevantní a vše, co předkládá, postrádá jakýkoliv reálný vztah ke všemu tomu, čemu svět a lidstvo čelí.

Billy
říjen 1995

překlad: Jan Bayer, korektury: Ondřej Štěpánovský