Nejnovější čísla

Katastrofa nerušeně pokračuje dál!

Na Nový rok 2011 nám Plejaren (Ptaah a Quetzal) prostřednictvím Billyho sdělili aktuální stav populace k datu 31. prosince 2010 (půlnoc): 8 102 716 701 lidí!

Porovnáme-li to s počtem 7 684 489 285 lidí ke dni 11. prosince 2007, znamená to nárůst o 375 325 lidí denně, respektive 4,34 lidí za vteřinu!

Porovnáme-li to s počtem 7 503 846 002 lidí ke dni 31. prosince 2005 (půlnoc), pak z toho plyne nárůst o 328 148 lidí denně, respektive 3,8 lidí za vteřinu.

To znamená, že rychlost růstu se zvětšila!

To je lidské šílenství a vrchol nezodpovědnosti! Obzvláště ve světle skutečnosti, že pozemské úřady pro sčítání lidu a demografické statistiky odhadují skutečnou populaci na Zemi o více než miliardu nižší!

A co proti této katastrofě dělají zodpovědné osoby ve vládách a vůdci náboženství a sekt? VŮBEC NIC!!!

 

Christian Frehner, Švýcarsko
(2. ledna 2011, z anglického diskuzního fóra FIGU)