Vitamín C

Ptaah:

  1. To je správně.

Billy: Míra 750 mg tedy průměrně platí jen pro lidi s tělesnou hmotností 60 kg a při nenáročné činnosti. Správně se tedy potřeba vitaminu C musí počítat podle počtu kilogramů tělesné hmotnosti a náročné činnosti. Do této kategorie spadá většina lidí. Vždyť nenáročné činnosti vykonává ve skutečnosti jen velmi málo lidí.

Ptaah

  1. I to je správně.

Billy: Vždyť nedostatek vitaminu C narušuje nejen sílu imunitního systému, ale vyvolává též mnoho dalších negativních projevů, jako např. dědičné anomálie, poškození očí atd. Mohl bys o tom možná zmínit něco konkrétního?

Ptaah

  1. Příliš dopodrobna jít nemohu, neboť jednak by to vyžadovalo příliš mnoho času a jednak nesmím vyzradit žádné příliš velké poznatky.

Billy: Několik údajů mně postačí.

Ptaah:

  1. Pak tedy slyš:
  2. Projevy nedostatku vitaminu C nejsou tak neškodné, jak se pozemšťané domnívají.
  3. Právě tak není neškodné, když příslušní pozemští vědci propagují chybná potřebná množství vitaminu C pro lidi na Zemi, neboť vinou jejich chybných údajů a chybných výsledků výzkumů vznikají v lidském těle škody a vynucují se nemoci atd., které by mohly být potlačeny a zničeny již v zárodku.
  4. Muži i ženy kupříkladu ohrožují své potomky již při aktu plození, jestliže jeden z nich nebo oba dva trpí nedostatkem vitaminu C.