Vitamín C

  1. Potomkům, jejichž rodiče v době plození trpěli nedostatkem vitaminu C, hrozí destabilizace imunitního systému a náchylnost k alergiím, vadám a mnoha chorobám.
  2. Vyskytují se dokonce i vrozené vady nejrůznějších podob, všemožné další neduhy a například i různé druhy rakoviny, které by nikdy nemohly vzniknout, kdyby lidé při plození netrpěli nedostatkem vitaminu C.
  3. V prvé řadě se objevují škody v DNA, které pak celý život způsobují negativní účinky.

Billy: DNA je přece ona základní molekula, jejíž pomocí se předávají dědičné vlohy.

Ptaah:

  1. Je tomu tak, ano. –
  2. Nedostatek vitaminu C představuje neduh, který může vést u ženského pohlaví též k závažným menstruačním obtížím, jakož ale i k těžkým očním vadám.
  3. O nedostatku vitaminu C velmi často svědčí i špatné hojení ran, stejně jako obtížné uzdravování z nemocí.
  4. Na základě mých výkladů se však nelze domnívat, že pro zdraví a život člověka je rozhodující jen a pouze vitamin C, neboť tak tomu není.
  5. Ve skutečnosti mají velký význam i mnohé další vitaminy a minerály.
  6. Žádný jiný vitamin ani minerál však pro člověka, jeho život a zdraví nemá natolik důležitou funkci jako právě vitamin C, který se musí tělu dodávat v poměrně velkém množství. To je na Zemi v dnešní době možné žel už jen pomocí speciálních přípravků s vitaminem C, jelikož potraviny tento vitamin již dlouhou dobu neobsahují v dostatečném množství.
  7. Dostatečné množství neobsahují už ani ovocné plody, zelenina a podobně.

Billy: Ano, tak to jistě je – o tom mluví dokonce i vědci.

Ptaah:

101. Přesto je však zločinné, jak vědci tyto věci i nadále bagatelizují, ačkoliv situace ohledně nedostatku vitaminu C je u velmi mnoha lidí nanejvýš vážná.