Mořská sůl, ledvinové kameny, migréna, rajčata

Billy  Pak tu mám nyní jednu otázku ohledně migrény, kterou trpí tolik pozemšťanů. Můžeš mi říct, jaké faktory migrénu vyvolávají?

Quetzal  Migrénu vyvolávají stresové situace, to znamená stres, který je podmíněn fyzicky, psychicky nebo po stránce vědomí. Takovéto stresové situace se mohou vyskytnout jak periodicky, tak chronicky, anebo sporadicky, a sice podle toho, jak se člověk ohledně zmíněných faktorů chová, tedy po stránce vědomí, fyzicky nebo psychicky. Myšlenky a z toho plynoucí city mají velký význam obzvláště s ohledem na psychiku a záležitosti vědomí, neboť právě myšlenky a z toho plynoucí city určují stav psychiky a stav vědomí.              Další důležitý faktor je výživa, která je rovněž zodpovědná za vyvolání migrény, a sice tehdy, když člověk určité potraviny nestráví (míněna je nesnášenlivost, resp. intolerance – pozn. překl.), jako je to kupříkladu celkem často u mléka nebo mléčných produktů. Potravinová intolerance vyvolává fyzické stresové situace, které vůči migréně náchylné osoby nedokážou kontrolovat a zpracovat, což platí i pro stresové situace vyvolané psychicky a po stránce vědomí. Může se jednat i o vlohy pro migrénu v důsledku všelijakých zdravotních potíží nebo genově podmíněné dědičnosti, čímž jsou pak vyvolávány zmíněné stresové situace. Je ale také možné, že organické, resp. fyzické škody – ke kterým patří i jizvy jakéhokoli druhu atd. – mohou způsobit spuštění migrény, což platí i pro alergie a určité nemoci, které můžou rovněž vyvolávat stresové situace. A jak již bylo vysvětleno, lidé trpící migrénou nejsou schopni kontrolovat, zpracovat, a tedy zvládnout v různých podobách vyskytující se stres, což pak vede právě k utrpení a k bolestem, které jsou jen stěží snesitelné. Od samého počátku by se tedy měly eliminovat všechny faktory, které vedou k jakémukoli stresu – přirozeně do té míry, jak je to možné. To se vztahuje jak na práci, zacházení se spolubližními a situacemi každodenního života, tak ale i na výživu, při které by se měl člověk vyvarovat všeho nestravitelného. Vliv na výskyt migrény mají i elektromagnetická záření, která vychází jak z přístrojů a elektrických vedení, tak i z elektromotorů a elektronických přístrojů. Pro migrénu dokáže být v určitých případech směrodatné i silné záření Země, jakož i statická elektřina, která se usazuje v určitých materiálech lidských vymožeností a se kterými lidé náchylní na migrénu přicházejí do bezprostředního kontaktu. Ještě je nutné říct, že u osob náchylných na migrénu může být tato vyvolána pro ně nestravitelnými léky, bylinkami, vůněmi i pachy, stejně tak i škodlivými nápoji, jakož i prostředky na péči o tělo jako mýdlem, balzámy, pleťovými mléky, šampóny a krémy atd. Spouštěči migrény mohou být i nejrůznější oleje, masti, kapaliny a chemikálie, přijdou-li do kontaktu s kůží, sliznicí nebo vnitřními orgány.