Rozdíly mezi mužem a ženou

Rozdíly mezi mužem a ženou

Mezi mužem a ženou jsou velmi podstatné rozdíly, které začínají již v mozku a sahají až k milostnému životu v citové a sexuální formě. Právě mozek je však nejtajuplnějším orgánem nejen lidského těla, ale i všech ostatních na celém světě a v Univerzu existujících životních forem všeho druhu, i nehumánní povahy. Se všemi pojmy vynalezenými člověkem, jako »centrum vědomí«, »sídlo lidského vědomí« nebo »centrum lidského ducha« atd., tento nemůže nikdy dostát všem možnostem a schopnostem mozku, neboť ty jsou tak dalece rozvětvené, že se ztrácí v nekonečnu. Ve vztahu k pozemskému člověku a jeho vědě je nutno říci, že dodnes postrádají vědění a porozumění tomu, jak mozek sám o sobě myslí. Přesto se však mozek pozemského člověka pokouší vysvětlit sám sebe. To však v prvé řadě vyžaduje, aby se dělaly rozdíly mezi mužskými a ženskými mozky, neboť popravdě mezi nimi skutečně existují enormní rozdíly, protože se od sebe podstatně liší ve strukturách své práce a působnosti.

Podíváme-li se na anatomii mozku malých dětí, pak je viditelné, že je mozek chlapců rozhodně větší, než je tomu u dívek. Tak to zůstane až do dospělého věku, čímž muži vykazují o cca 100 gramů více mozkové hmoty, než ženy. Na rozdíl od mužského mozku je však ten ženský hustější a tedy mnohem kompaktnější. Oproti mozku muže má mozek ženy v různých oblastech tedy až o 14 procent více nervových buněk. V protikladu k tomu vykazuje mozek muže pouze a právě v jedné oblasti více nervových buněk než žena, a sice v hypothalamu. Tento útvar o velikosti třešňové pecky je však sídlem pudů, a ne centrem myšlení nebo schopností a možností vědomí.

Obě samostatné části lidského mozku jsou spojeny provazcem, který je v pozemské anatomické vědě také označován jako takzvané »kalózní těleso« (corpus callosum, pozn. překladatele). U ženského pohlaví je tento spojovací provazec až o 34 procent větší než u muže, a proto může žena využívat obě své mozkové hemisféry lépe simultánně.

Pozorujeme-li city muže a ženy, pak je nutno konstatovat, že tyto jasně vykazují nejrůznější hodnoty. U ženy je velmi významný takzvaný horní limbický systém, protože v něm zpracovává většinu myšlenkových pochodů. V tomto systému sídlí city ženy a např. také mateřská láska. Tato část mozku je v této formě krajně vyspělá a v takovém stadiu ji lze nalézt pouze u člověka a u lidoopů.