Každodenní život

Desiderata - dvojjazyčná brožura

Respektuj, ceň a važ si svobody, neboť ona je právem a statkem všech lidí a všech dalších forem života.

Respektuj, ceň a važ si lásky, neboť ona je podstatou Tvoření, člověka a života. 

Respektuj, ceň a važ si míru, neboť ten je zárukou veškerého správného rozvoje a svobodné evoluce.

Respektuj, ceň a važ si harmonie, neboť v ní spočívá vyrovnanost myšlení, cítění a jednání – stejně jako všech věcí.

Nenechávej se hnát povykem, zatížením a přičinlivým shonem všedního dne, nýbrž zůstaň neustále klidný ve všech životních situacích.

Hledej klid, mír, lásku a svobodu – hodnoty, které jsou k nalezení v harmonii.

Každý den vyhledej v určitou dobu ticho, neboť to ti dodá odpočinek a rozvahu.

Cvič se ve snášenlivosti se všemi lidmi, aniž by ses přitom zpronevěřil sám sobě, a to tou měrou, jak je to pro Tebe možné.

Neustále respektuj a važ si svých spolubližních jako lidí, ať už jsou jacíkoliv; i ten nejhorší mezi nimi je tvor Tvoření, a proto tobě rovný – je to člověk.

Říkej vždy svobodně, jasně, klidně a otevřeně své pravdy, neboť jen jimi vzniká obraz skutečnosti, který nazývá věci pravými jmény.

Nechej také ostatní lidi říci jejich názor, neboť jim je dáno stejné právo jako tobě samému.

Naslouchej tedy i ostatním, jak chytrým a intelektuálním, tak také hloupým, prostým a nevědoucím, neboť také oni mají svůj názor a mají co říci nebo vyprávět.

Vyhýbej se ale agresivním, hlasitým, panovačným a neústupným osobám, aby ses s nimi neocitl v nesmyslných přích, neboť takoví lidé uráží vědomí, lidskost a vzdělání; nezapomeň přitom ale, že také oni jsou bytosti Tvoření, kterým – ty jako člověk – musíš prokazovat patřičný respekt, i když jejich myšlenky, city, činy a jednání nejsou přijatelné.