Učení života

 

Ucení života - brožura A5 formát - ke stažení

 

 

Proč člověk potřebuje Učení ducha?

Člověk potřeboval Učení ducha již odedávna, avšak v Novém Věku – kdy pokrok v technice a ve všech vědních oborech, jakož i v souvislosti s náboženstvími a sektami nezná hranic – potřebuje člověk Učení ducha ještě mnohem víc, aby zcela nesešel z cesty tvořivých zákonů a přikázání. To je skutečnost, která může mnoho lidí překvapit, nicméně fakticky vzato byly v lidském ohledu po stránce evoluce vědomí, oproti technice a všem vědním oborům, učiněny teprve relativně malé pokroky. Člověk sice v materiálním směru dosáhl nejrůznějších vylepšení stran životního standardu a životních podmínek, avšak ohledně objasnění jeho niterního světa jsou pokroky vpravdě jen nepatrné. Tak sice vznikl ve všech materiálních oblastech v běhu staletí a tisíciletí velký pokrok, ale vědomí oproti tomu zaostávalo, což vedlo k tomu, že pravdivé niterní hodnoty člověka a celý jeho niterní svět přišly zkrátka a částečně katastrofálně zakrněly. Člověku se vytratil opravdový život a opravdové životní hodnoty, stejně jako znalost tvořivých zákonitostí, které určují celý život každé jednotlivé formy života, počínaje faunou a flórou a konče člověkem. Samozřejmě že pozemšťané překonali velmi mnoho nemocí a nejrůznějších chorob, na něž mnoho lidí umíralo, avšak kvůli tomu nelze opomíjet skutečnost, že se stále ještě rozmáhá mnoho nemocí a chorob, jež přinášejí světu smrt, nouzi a bídu. V tomto směru se zamysleme jen nad rozličnými nákazami, válkami či terorizmem, které bezpočtu lidí, ženám, dětem i mužům, přinášejí tolik utrpení, smutku a neštěstí. Je to tedy tak, že ačkoliv byly vytvořeny vyspělé vědní disciplíny a byla vyvinuta velmi vyspělá technika, která dokonce směřuje do Vesmíru, nouze, bída, bolest, strach a utrpení stále ještě nepominuly. Vytratí-li se totiž jedno neštěstí, jedno zlo a jedno bezpráví, potom je vzápětí nahradí další podobné a ještě horší. Určité nemoci ze západního světa vymizely, avšak vinou nechápavosti pozemšťanů hrozí, že se opět navrátí, přičemž současně na celém světě masivně bují a rapidně se šíří rakoviny, AIDS a onemocnění psychiky a vědomí.