Meditace

 

Výňatek z Billyho knihy »Meditace z jasného pohledu«

(strana XXI-XXII)

V každodenním životě by měl člověk dbát na to:

  1. aby v poměru k veškeré činnosti dostatečně spal;
  2. aby ve správném smyslu pěstoval osobní svobodu, totiž skutečnou, vnitřní svobodu;
  3. aby si dopřával osobní radosti, avšak ty nejsou vystavěny na závislosti, neřesti, dychtivosti ani požitkářství; skutečnými radostmi jsou vnitřní radosti;
  4. aby rozptyloval jednotvárnost všedních dnů, čehož může docilovat na základě skutečně správného niterního postoje k věci;
  5. aby si pravdivě a radostně užíval život ve smyslu vyrovnanosti;
  6. aby se radoval i z maličkostí;
  7. aby se usmíval komičnosti různých životních situací a aby ani tyto, ani žerty či kritiku nebral smrtelně vážně;
  8. aby si stále vytyčoval svůj cíl, viděl jej a skutečně o něj usiloval svými nejlepšími silami;
  9. aby se stal mistrem v zacházení s vlastními silami a schopnostmi a ty podle svých nejlepších schopností ustavičně dále vyvíjel;
  10. že úspěch nikdy není zděděnou záležitostí, ale odměnou za tvrdou práci a za zvládnutí života vlastním přičiněním.

 

12 vět formujících vědomí

Vysvětlení ke dvanácti větám formujícím vědomí, které si můžete stále znovu říkat ve svém každodenním životě.

»Meditativní forma přitom spočívá v tom, že člověk vědomě stále znovu pěstuje určité myšlenky, jež vyvolávají jim odpovídající city, které se blahodárně a pozitivně-vyrovnaně projevují v jeho psychice a formují ji, díky čemuž se stejným způsobem stimuluje jeho vědomí, v němž vzniká vědomě pozitivní postoj.

Meditativní základ za účelem pozitivního postoje vědomí spočívá v hodnotě, že člověk řídí a vědomě formuje své vědomí patřičnými meditativními myšlenkami a city.«

V každodenním životě si má člověk stále znovu říkat:

1. Vpravdě jsem tím nejzářivějším stvořením ideje Tvoření.

Wahrheitlich bin ich die strahlendste Schöpfung der Schöpfungsidee.

2. Vpravdě jsem ve všem v souladu s pořádkem Tvoření a sám se sebou.

Wahrheitlich bin ich in allem Übereinstimmung mit der Schöpfungsordnung und mit mir selbst.

3. Vpravdě se pro mě vše obrací v to nejlepší, neboť žiji v úspěchu ideje Tvoření.

Wahrheitlich wendet sich alles für mich zum Besten, denn ich lebe im Erfolg der Idee der Schöpfung.

4. Vpravdě vím, že neexistují žádné překážky pro mé úspěchy, tedy ani v mých myšlenkách, ani v mých představách, a ani v mých citech.

Wahrheitlich weiss ich, dass es keine Widerstände gibt gegen meine Erfolge, so auch nicht in meinen Gedanken und nicht in meinen Vorstellungen und auch nicht in meinen Gefühlen.

5. Vpravdě vím, že dokážu vše a že je mi neustále dopřáván úspěch, neboť tak to je.

Wahrheitlich weiss ich, dass ich alles kann und mir stets Erfolg beschieden ist, denn so ist es.

6. Vpravdě jsem sám strůjcem svého osudu, a tedy magnetem ve svém vědomí a psychice, jenž přitahuje zdraví, mír, klid, lásku, respekt, úctu, úspěch a bohatství.

Wahrheitlich bin ich selbst meines Schicksals Schmied und also ein bewusstseinsmässiger und psychischer Magnet, der Gesundheit, Frieden, Ruhe, Liebe, Respekt und Ehrfurcht sowie Erfolg und Reichtum an sich zieht.

7. Vpravdě vím, že mé myšlenky jsou má moc a že si jimi určuji vše ohledně sebe samotného.

Wahrheitlich weiss ich, dass meine Gedanken meine Macht sind, und dass ich damit alles meiner selbst bestimme.

8. Vpravdě jsou mé myšlenky má moc vědomí a podvědomí, s níž se každou vteřinou spojuji.

Wahrheitlich sind meine Gedanken meine Macht des Bewusstseins und des Unterbewusstseins, und ich verbünde mich in jeder Sekunde mit ihr.

9. Vpravdě jsem veselý a šťastný a plný lásky.

Wahrheitlich bin ich froh und glücklich und voller Liebe.

10. Vpravdě jsem jedním s vědomím Tvoření, a tedy i se sebou samotným.

Wahrheitlich bin ich eins mit dem Schöpfungsbewusstsein und so auch mit mir selbst.

11. Vpravdě sestává můj život a působení z úspěchu, neboť vím, že to nejúspěšnější je úspěch.

Wahrheitlich besteht mein Leben und Wirken aus Erfolg, denn ich weiss, das Erfolgreichste ist der Erfolg.

12. Vpravdě je můj život naplnění, neboť vše ve mně se naplňuje, neboť já sám jsem úspěch.

Wahrheitlich ist mein Leben Erfüllung, denn alles erfüllt sich in mir, denn ich selbst bin Erfolg.

 

Billy, Semjase-Silver-Star-Center, 1978