Meditace

12 vět formujících vědomí z knihy »Meditace z jasného pohledu«

Vysvětlení ke dvanácti větám formujícím vědomí z knihy »Meditace z jasného pohledu«, které si může člověk stále znovu říkat ve svém každodenním životě. Meditativní forma přitom spočívá v tom, že člověk vědomě stále znovu pěstuje určité myšlenky, jež vyvolávají jim odpovídající city, které se blahodárně a pozitivně-vyrovnaně projevují v jeho psychice a formují ji, díky čemuž se stejným způsobem stimuluje jeho vědomí, v němž vzniká vědomě pozitivní postoj. Meditativní základ za účelem pozitivního postoje vědomí spočívá v hodnotě, že člověk řídí a vědomě formuje své vědomí patřičnými meditativními myšlenkami a city.

 1. Vpravdě jsem to nejzářivější stvoření ideje Tvoření.
 2. Vpravdě jsem ve všem v souladu s pořádkem Tvoření a sám se sebou.
 3. Vpravdě se pro mě vše obrací v to nejlepší, neboť žiji v úspěchu ideje Tvoření.
 4. Vpravdě vím, že neexistují žádné překážky pro mé úspěchy, tedy ani v mých myšlenkách a ani v mých představách a ani v mých citech.
 5. Vpravdě vím, že dokážu vše a že je mi neustále dopřán úspěch, neboť tak to je.
 6. Vpravdě jsem sám strůjcem svého osudu, a tedy magnetem ve svém vědomí a psychice, jenž k sobě přitahuje zdraví, mír, klid, lásku, respekt, úctu, úspěch a bohatství.
 7. Vpravdě vím, že mé myšlenky jsou má moc a že si jimi určuji vše ohledně sebe samotného.
 8. Vpravdě jsou mé myšlenky má moc vědomí a podvědomí, s níž se každou vteřinou spojuji.
 9. Vpravdě jsem veselý a šťastný a plný lásky.
 10. Vpravdě jsem jedním s vědomím Tvoření, a tedy i se sebou samotným.
 11. Vpravdě sestává můj život a působení z úspěchu, neboť vím, že to nejúspěšnější je úspěch.
 12. Vpravdě je můj život naplnění, neboť vše ve mně se naplňuje, neboť já sám jsem úspěch.