Mír ať je na Zemi …

Skuteční lidé, již přejí celému lidstvu lásku, mír, svobodu a harmonii a kteří nepropadli mocichtivosti, sobectví, namyšlenosti ani velikášství, nepoužívají nikdy nenávisti, pomstychtivosti ani smrtících zbraní, aby lidem a světu vnucovali svou vládu, a sice už jen z toho důvodu, že takovéto smýšlení, postupy a prostředky atd. neustále tendují k tomu, obrátit se proti svým původcům. Vskutku, pichlavý plevel, jenž všechno potlačuje a ničí, prospívá, raší a bují jen tam, kudy protáhly slepě zuřící armády krvelačných běsnících válečníků a kde vraždily, ničily a pustošily ve jménu a z rozkazu šílených – pod pláštíkem údajné lásky a harmonie, vytvoření míru a svobody. To vše je ale opravdu pouze záminka, jež má zatajit mocichtivost, zbabělý strach a zbabělost, jakož i zášť a pomstychtivost těch, kteří osnují válku a teror a kteří přinášejí pozemským lidem a světu nevýslovnou bídu, hroznou nouzi a nevýslovné utrpení.

Zbraně všeho druhu – počínaje údernými, sečnými a bodnými, pokračuje ručními střelnými zbraněmi, jednoduchými puškami a automatickými zbraněmi, pokračuje dále zbraněmi biologickými, chemickými a nukleárními a konče tanky, bombami, raketami a smrtícími frekvencemi a zářeními – představují beze zbytku neblahé přístroje a předměty, jež přinášejí smrt, utrpení, bolest, zničení a zkázu a které nikdy nemohou být nástrojem nebo jiným prostředkem skutečného člověka, nýbrž pouze zvrhlých kreatur, pro něž lidský život a všechno, co bylo stvořeno Tvořením a člověkem, nemá pražádnou hodnotu. A kreatury, užívající takovýchto předmětů a zbraní, aby jiné napadaly, trýznily, terorizovaly, nenávistně, pomstychtivě a krvelačně vraždily a aby mocichtivě a zločinně ničily, plenily a dobývaly, si stěží ještě zasluhují označení člověk, neboť vpravdě jsou horší a zlejší než jakákoliv zvrhlá krvežíznivá bestie.