Samostudijní program Učení ducha

»Billy« Eduard Albert Meier vypracoval ucelené systematické studium Učení pravdy, Učení ducha, Učení života, které v současnosti zahrnuje 365 normálních a 46 mimořádných učebních dopisů o celkovém rozsahu cca 5500 stran formátu A4. Studujícím se může stát každý člověk, pokud se stane pasivním nebo sponzorským členem FIGU se studiem Učení ducha. Sešit o rozsahu cca 40-75 stran A4 se čtyřmi učebními dopisy chodí zájemci poštou každé čtyři měsíce, takže studium jednoho dopisu vychází na jeden měsíc. Veškeré učební dopisy jsou dostupné pouze v německém jazyce, do kterého »Billy« vetkal evolutivní kód*, takže znalost němčiny je pro studium nepostradatelná. Celé toto studium – stejně jako veškeré spisy FIGU – je založeno na principu myšlenkové a citové svobody, na principu nezávislosti, lásky, míru, harmonie, efektivního vědění a moudrosti a nemá v žádném svém aspektu nic společného s jakoukoliv nábožensko-sektářskou vírou. Obsahem učebních dopisů je detailní rozbor všech oblastí lidského a univerzálního života a existence s akcentem na vlastní praxi a vlastní život každého jednotlivce na základě jeho vlastní svobody, uvážení a zodpovědnosti. V učebních dopisech se vyskytují také výňatky z některých »Billyho« knih, jako např. »Úvod do meditace«, »Arahat Athersata«, »Psychika« či »Genesis«.

(Text FIGU-Studiengruppe Česká republika.)

* Tento kód je plně účinný jen tehdy, když každé slovo od začátku až do konce textu stojí na svém správném místě a je napsáno bez chyb. Tento kód uvolňuje z oblasti úložních bank impulzy, které dopadají na čtenáře a začínají v něm působit. Tento proces je nevědomý a nemá nic společného s nátlakem či manipulací, nýbrž pouze s vědomostmi, které jsou v úložních bankách uchované po všechny časy a které při uvolňování určitými impulzy začínají velmi pomalu znovu pronikat do vědomí. Tento efekt nastává i tehdy, když čte německý text někdo, kdo německou řeč neumí. Nehraje přitom žádnou roli, zdali je text vyslovován potichu či nahlas anebo se jenom čte.