Člověk a lidství

Každý člověk, každé zvíře, každý strom a keř, každá květina a kterákoli jiná rostlina a forma života je ve své podstatě něco speciálního, něco zvláštního a v každém ohledu jedinečného. Avšak jen lidská forma života libovolného druhu je schopna vědomého myšlení a jednání, a je tak mezi veškerým životem nejspeciálnější.

Být speciální pro člověka jednoduše neznamená, že stojí nade vším, všeho si užívá a využívá toho pro sebe podle libosti, neboť být speciální v první řadě znamená opravdové lidství. Lidství ale znamená se vším ostatním životem sdílet a být mu nápomocen vždy, kdykoliv si to nezbytnost žádá.

Lidství znamená být speciální a mít vypracovanou schopnost sdílet též vlastní život s ostatními tak, aby se tito podíleli na vypracovaném vědění, lásce a moudrosti, aby se jim dostalo téhož a aby byli učenliví a pokrokoví.

Lidství znamená být poctivý v myšlenkách, citech, slovech a činech, být stále upřímný a soucitný a neustále se ubezpečovat, že opravdová láska je součástí všeho a všech.

Lidství znamená mít v sobě vypracovanou schopnost dávat ostatním to dobré, pozitivní, vyrovnané a harmonické a pomáhat jim při vznikajících změnách, při nichž potřebují pomoc lidskosti lidství od svého bližního.

Lidství znamená nestrachovat se a nebýt zranitelný; a sice ani ve vztahu k vlastní osobě, ani ve vztahu k bližním; a lidství znamená necítit se zraněný neuváženými slovy a činy bližních, nýbrž vidět věci takové, jaké jsou, aby se ve vyrovnané podobě vyjasnily, napravily a vedly k pravdě.

Lidství znamená, že člověk rozpozná a akceptuje vlastní jedinečnost a že důstojně ví a je zdravě hrdý na to, že je ve své lidskosti tím člověkem, kterého v sobě poznává a skutečně ztělesňuje.