Co je to Tvoření?

Výňatek z »Hlasu Věku Vodnáře«, č. 89, prosinec 1993

 • Tvoření je nezměrné tajemství plující v nezměrné velikosti.
 • Tvoření je shodné s Univerzálním vědomím, jež řídí a působí v BYTÍ vědomí jakožto dvouspirálový vejčitý útvar, jenž zároveň tvoří Univerzum v jeho rostoucím rozpínání, přičemž ramena oné dvojité spirály žijí v pulzaci coby duchovní energie a rotují proti sobě.
 • Vnitřním i vnějším tělem Tvoření je Univerzum.
 • V celku Tvoření pulzuje Univerzální gemüt[1] a Univerzální vědomí, jakož i síla života a existence vůbec.
 • Tvoření je prostoupeno vším a samo vše prostupuje, a tak vytváří jednotu v sobě samém. V této jednotě samé se odehrává též všechen život a jemu náležející evoluce.
 • Tvoření má, stejně jako každá životní forma, pochody svého vznikání a vývoje, avšak jejich časová rozmezí jsou zakotvena ve velmi vysokých hodnotách.
 • Tvoření samo žije během sedmi Velevěků ve vědomém, tvůrčím stavu. – Poté se na stejný počet Velevěků ukládá ke spánku, avšak v sedminásobné formě, načež během sedmi Velevěků v sedminásobné formě opět bdí a tvoří. (Jeden Velevěk = 311 040 000 000 000 pozemských let; sedm Velevěků = 2 177 280 000 000 000 pozemských let, rovněž nazývaných jako věčnost, a 7 x 7 Velevěků rovná se VŠEVĚKOVOST.)
 • Tvoření je Tvoření, a vedle něj není v jeho Univerzu žádného jiného Tvoření.
 • Tvoření je Tvořením všech kreací, což jsou Univerzum, galaxie, hvězdy, země, nebesa, světlo a tma, čas a prostor a všechny zástupy živoucích forem života, každá dle svého druhu.
 • Tvoření je spravedlnost, láska, síla, moudrost, vědění, milosrdenství, svoboda, milost, zákon, doporučení, svazek, naplnění, evoluce, život, pomoc, radost, krása, mír, neomylnost, vyrovnanost, duch, všečasovost, logika, vznikání, dokonalost, spokojenost, nevyčerpatelnost, všemocnost, půvabnost, nekonečnost, sounáležitost, empfindung[2], vyslyšení, pozvednutí, sohar[3], jemnost, jasnost, čistota, proměna, vznik, budoucnost, moc, úcta, celost a BYTÍ.
 • Tvoření je BYTÍ a NEBYTÍ života. Je tím nejohromnějším množstvím duchovní energie v Univerzu.
 • Tvoření je duch v nejčistší formě a je nezměrné ve své moudrosti, svém vědění, lásce a harmonii v pravdě.
 • Tvoření je cosi duchovně dynamického, je to pro člověka nepostihnutelná, nade vším působící energie ryzí duchovní inteligence, jakož i všečasově aktivní, kreativní, nepřetržitě se vyvíjející a všeobjímající moudrost.
 • Tvoření je opravdovost, všeobsáhlost, útěcha, celistvost, poučení, rovnost, správnost, poznání, zkušenost, upomenutí, kázeň, vzpomínka, objasnění, chvalořečení, zdokonalování, vysvětlení a pokyn.
 • Tvoření je cesta života, je to příroda, je to světlo a oheň a pozorování, Tvoření je vědomí a je všudypřítomné.

Pochváleno budiž Tvoření

překlad: Michal Dvořák, korektury: Ondřej Štěpánovský, Jan Bayer[1] Gemüt: pod. jm. r. m. dle vzoru hrad; pojem převzatý z němčiny; čeština pro něj nezná žádný ekvivalent kromě zcela nepřesných výrazů jako mysl, srdce, cit, nitro atp.

[2] Empfindung, pod. jm. r. m. neskl. (mn. č. »empfindungen«), někdy též »empfinden«, pod. jm. r. stř. nesklon., či tvar »empfindungsmässige« jako neskl. příd. jm.; rovněž pojmy převzaté do češtiny z důvodu absence vhodných ekvivalentů.

[3] Sohar je jasně zářící světlo Tvoření nepostihnutelné fyzickým zrakem.