Co je to Tvoření?

Výňatek z »Hlasu Věku Vodnáře«, č. 89, prosinec 1993

  • Tvoření je nezměrné tajemství plující v nezměrné velikosti.
  • Tvoření je shodné s Univerzálním vědomím, jež řídí a působí v BYTÍ vědomí jakožto dvouspirálový vejčitý útvar, jenž zároveň tvoří Univerzum v jeho rostoucím rozpínání, přičemž ramena oné dvojité spirály žijí v pulzaci coby duchovní energie a rotují proti sobě.
  • Vnitřním i vnějším tělem Tvoření je Univerzum.
  • V celku Tvoření pulzuje Univerzální gemüt[1] a Univerzální vědomí, jakož i síla života a existence vůbec.
  • Tvoření je prostoupeno vším a samo vše prostupuje, a tak vytváří jednotu v sobě samém. V této jednotě samé se odehrává též všechen život a jemu náležející evoluce.
  • Tvoření má, stejně jako každá životní forma, pochody svého vznikání a vývoje, avšak jejich časová rozmezí jsou zakotvena ve velmi vysokých hodnotách.
  • Tvoření samo žije během sedmi Velevěků ve vědomém, tvůrčím stavu. – Poté se na stejný počet Velevěků ukládá ke spánku, avšak v sedminásobné formě, načež během sedmi Velevěků v sedminásobné formě opět bdí a tvoří. (Jeden Velevěk = 311 040 000 000 000 pozemských let; sedm Velevěků = 2 177 280 000 000 000 pozemských let, rovněž nazývaných jako věčnost, a 7 x 7 Velevěků rovná se VŠEVĚKOVOST.)
  • Tvoření je Tvoření, a vedle něj není v jeho Univerzu žádného jiného Tvoření.
  • Tvoření je Tvořením všech kreací, což jsou Univerzum, galaxie, hvězdy, země, nebesa, světlo a tma, čas a prostor a všechny zástupy živoucích forem života, každá dle svého druhu.