Kalich pravdy

Překlad knihy Kalich pravdy do češtiny zdarma ke stažení v PDF

Před četbou obsahu spisů FIGU je nutné důkladně a pečlivě prostudovat následující text!

Poznámka: Kniha je k dispozici volně ke stažení jako PDF dokument, a sice pod tzv. volnou licencí Creative Commons (tj. do knihy se nesmí žádným způsobem zasahovat, avšak lze ji nekomerčně šířit, tzn. zdarma poskytovat ostatním a je vždy nutno uvádět autora).

Popis: Kniha veškerého Učení proroků, Učení pravdy, Učení ducha, Učení života od Henocha, Elijáše, Izajáše, Jeremiáše, Jmmanuela, Muhammada a Billyho (BEAM).

Autor: »Billy« Eduard Albert Meier
Počet stran německého vydání: 446 
Formát stran: A4
Vazba: vázaná
Vydáno: 2008 (němčina), 2013/2015 (angličtina), 2021 (čeština, jen PDF, dvojjazyčně 639 stran)
Nakladatelství: Wassermannzeit-Verlag

 

Překlad do češtiny Kalich pravdy - s německou verzí 
Originální německá verze
ČJ - výňatek - Dobro a zlo, jaká je lidská přirozenost?

 

 

 

 

 

Rozhovor se členkou základní skupiny FIGU Simone Rickauerovou a Billym, SSSC

(Uveřejněno v rámci FIGU-Audio č. 5, listopad 2008)

Simone: Billy, brzy vyjde tvoje nová kniha Kalich pravdy (Kelch der Wahrheit). Mnozí lidé již s napětím očekávají její vydání. O co přesně ve tvé knize, Kalich pravdy, jde?

Billy: Ohledně Kalichu pravdy se jedná o knihu, která obsahuje učení proroků, a sice z řady sedmi proroků od Henocha až do dnešní doby.

Simone: Jak jsi vlastně přišel na nápad napsat tuto knihu?

Billy: Tuto knihu jsem měl napsat teprve asi za 10 let. To znamená, že jsem měl tuto knihu vyvolat (z úložních bank - pozn. překl.) a až by byla napsaná, tak k tomu ještě dopsat jednu část. V knize je čtrnáct kapitol, které pocházejí prapůvodně od starých proroků, a čtrnáct nových kapitol, které jsem k tomu napsal sám. A jak bylo řečeno, měl jsem v plánu tu knihu napsat asi za deset let, ale mé zdraví mně učinilo čáru přes rozpočet ohledně mé srdeční chlopně, která je zkornatělá, a tak jsem nevěděl, jak se to ve skutečnosti vyvine a zda se té doby dožiju či nikoliv. Vlastně jsem předpokládal něco jiného, a proto jsem tuto knihu upřednostnil a napsal ji už teď.

Simone: V mimořádném bulletinu č. 41 píšeš: »Toto učení v prapůvodním znění, které již před miliony let vypracoval Nokodemion, je uloženo v úložních bankách a nese označení Kalich pravdy«. Můžeš nám krátce vysvětlit, kdo byl vlastně tento Nokodemion a jakou roli vůbec hraje pro tvou misi a misi FIGU?

Billy: Ano, co se týká Kalichu pravdy, tak ten skutečně původně sepsal Nokodemion. A Nokodemion byl vlastně první univerzální prorok, který se objevil. A z něho vznikly ještě následující osobnosti jako Henoch a různé další, které pak Kalich pravdy převzaly a vyučovaly tak, jak jej původně sepsal Nokodemion. Takže to, co stojí v prvních 14 kapitolách knihy, vychází původně z Nokodemiona.

Simone: Takže přesněji vzato Kalich pravdy není nová kniha, že?

Billy: Ne, není to nová kniha, nýbrž Kalich pravdy je starý již miliony a miliardy let. A celá tato kniha je zachycena v úložních bankách, odkud jsem ji musel vyvolat a sepsat. A také staří proroci – od Henocha až po dnešní dobu – ji převzali z úložních bank a vyučovali ji, avšak ještě nikdy nebyla písemně zaznamenána. A v případě, kdy měla být písemně zaznamenána, byla jednoduše zfalšována pisálky, kteří byli pověření to celé sepsat.

Simone: Aha. Takže ta kniha je teprve nyní znovu zpřístupněna pozemskému lidstvu, protože dnes máme možnost zabránit takovémuto zfalšování. Proč je právě tato kniha pro pozemštana obzvláště důležitá v porovnání se všemi ostatními, které jsi dosud napsal? Všechny tvoje ostatní knihy přece nejsou o nic méně důležité, není-liž pravda?

Billy: Ano, ale Kalich pravdy má právě zcela jinou funkci. Je to vlastně učení proroků a v tomto učení stojí psáno, jak se má člověk chovat, co mu má být dovoleno, aby činil ze sebe, co mu má být zapovězeno, aby činil ze sebe, když následuje přírodně tvořivé zákony.

Simone: Má Kalich pravdy něco společného se ságami opředeným grálem, tedy se svatým grálem?

Billy: Kalich pravdy nemá nic společného s grálem. Grál, to je úplně jiná záležitost. Grál není žádná nádoba či něco podobného, nýbrž to byl kopec v Anglii, kde se prováděly meditace, a hlavně se vztahuje na Kelty a na Merlina.

Simone: V zadní části knihy napsal každý ze členů základní skupiny krátký příspěvek. Byl to tvůj nápad nebo odkud přišla tato myšlenka? Co konkrétně se tam píše?

Billy: Ten nápad, aby členové spolku, resp. členové skupiny napsali v Kalichu pravdy tyto příspěvky, nepochází ode mě, nýbrž od Ptaah.

Simone: Až do dnešní doby FIGU všechny knihy opatřilo klasickým přísným copyrightem. To se ale u knihy Kalich pravdy poprvé změnilo, neboť byla vydaná pod tzv. volnou licencí. Nehrozí zde nebezpečí, že se tato kniha bude méně prodávat nebo že právě může docházet ke zfalšování?

Billy: U této knihy nejde o to, že by měla obsahovat práva na kopírování, a to z toho důvodu, aby se kniha velice rychle rozšířila po celém světě mezi lidi ve všech cca 200 státech, které zde na Zemi máme. Je totiž v plánu, že se kniha dá na internet a bude také obsahovat odstavec o tom, že se může dále používat, avšak aniž by za tím tkvěly jakékoliv komerční účely. A tak bude tedy možné ji kopírovat a rozšiřovat, aby ji lidé co nejdříve dostali do rukou, aby se z ní mohli učit a aby se rovněž učili řídit se přírodně-tvořivými zákony a doporučeními.

Simone: Poprvé však byla učiněna také mezinárodní výzva k finanční sbírce na překlad Kalichu pravdy – přirozeně nejprve do angličtiny. Jak to probíhá s tímto anglickým překladem a kdy bude přibližně dostupný? Existují již nějaké termíny?

Billy: Tu výzvu jsme udělali na základě doporučení od Ptaah a překlad jsme zadali odborníkům z jedné mezinárodní překladatelské agentury. A jak bych to měl říci … S tou prací, kterou je nutno vykonat, se musíme vypořádat společně s překladatelem, neboť kniha obsahuje různé pojmy, které překladatelovi nejsou známé nebo které vyjadřují všelijaké věci, jež dnes v normální německé řeči již nejsou obvyklé, a tudíž je nezbytné je vysvětlit. Tempo překladu se pohybuje přibližně od 40 stránek za měsíc nebo za dva měsíce a bude trvat minimálně 1 rok, než bude anglický překlad hotov.

Simone: Je ještě něco, co bys chtěl při této příležitosti doplnit nebo zmínit?

Billy: Pokud bych měl něco doplnit, bylo by to pouze přání, aby Kalich pravdy přinesl všechno to, co lidstvo potřebuje, aby konečně vytvořilo na tomto světě mír, lásku, harmonii – a všechny tyto hodnoty – a také svobodu.

Simone: A byla to tvá poslední kniha a budeš se od nynějška těšit ze svého zaslouženého důchodu?

Billy: Na to nemám žádný čas, abych šel do důchodu, neboť v současnosti pracuji ještě na jiné knize, a to je »Naučný spis ohledně Učení ducha«, ve které vysvětluji, co znamenají různé pojmy v Učení ducha. A jakmile to dodělám, uložil jsem si již další práci, a ta se týká knihy OM, v níž chci vyložit jednotlivé věty, aby bylo jasné, co skutečně znamenají. Neboť tyto věty jsou psány ve starém německém pravopisu se starými symbolickými významy, kterým lidé dnes již nerozumějí a mohou vyvolávat nedorozumění. A proto se budu snažit tuto knihu koncipovat tak, aby každá věta, která je vlastně v dnešní době nesrozumitelná, byla vysvětlena.

Simone: Slyšíme tedy, že před Billym leží opět velká spousta práce. A tímto trefným závěrem bych ti chtěla ještě jednou velmi srdečně poděkovat. Velice mě těšilo, že sis našel čas a podal nám tolik hodnotných vysvětlení k této významné knize Kalich pravdy. Ještě jednou srdečné díky.