Sapere Aude

Pozemský člověče, přeji ti, aby ses na všech svých cestách stále nechal vést nezbytnou obezřetností a abys trvale usiloval o lásku, štěstí, mír, veselou mysl, svobodu, radost a harmonii, abys svůj život vedl v opravdové spokojenosti a mohl též vše sdílet se svými spolubližními. Jdi proto svou vlastní dobrou a přímou cestou uprostřed všeho povyku a všech životních výkyvů. Nenech se dostihnout spěchem světa, ale zůstávej ve všech záležitostech vždy poklidný a cvič se v mírnosti všude tam, kde hrozí shon. Nikdy nemluv příliš, nýbrž měj stále na paměti hodnotu mlčení, neboť v něm je obsaženo mnoho míru a rozvahy. Tak si v sobě neustále udržuj mír, ať už jsou tvé vlastní záměry, snažení, ideje, přání či fantazie jakékoliv, neboť v hlučném zmatku života potřebují tvé myšlenky a city obzvláště všechno to, co je dobré, hodné lásky, pokojné, svobodné, harmonické, šťastné a potěšující. Buď vždy pamětliv toho, že svět je v celém svém životě a s celým svým životem přese všechno bezpráví a hoře, všechny starosti a tekoucí slzy přesto krásný a báječný, a to i tehdy, když se tu a tam rozpadnou tvé sny a všechny tvé naděje se v ohromném zmatku ukážou být iluzorní. To tě však nemá rmoutit, neboť každé ráno vychází slunce znovu a přináší světu a všem formám života nový svit a nové teplo, a to i tehdy, je-li při své pouti po obloze schováno za nebo nad mraky. A tak jako slunce každý den nově září vysoko na nebi – přímo či ve skrytu –, tak můžeš zářit i ty v sobě samém a dát zářit celému svému životu, ať už to bude patrné navenek anebo se rozjasníš jen ve svém nitru. V každém případě žij tak, abys v sobě vždy zářil a abys své vnitřní teplo mohl předávat i svým spolubližním. Žij též neustále tak, aby ses nikdy nezřekl sebe samotného a abys byl vždy dobrým a hodnotným příkladem všem svým spolubližním, s nimiž máš tedy žít v dobrých, spojujících a poctivých vztazích. Žij proto v míru sám se sebou, stejně jako se všemi lidmi a tvory na zemi i ve vzduchu, již žijí ve tvém okruhu či ve volné přírodě. A žij tedy v míru a harmonii také s Tvořením, ať už si pod ním představuješ cokoliv. A žiješ-li v míru sám se sebou, svými spolubližními a vším živoucím a existujícím vůbec, pak se též raduj ze všech svých idejí a plánů, které můžeš vytvářet. A stejně tak se raduj i ze všeho toho, čeho jsi již dosáhl a buď si neustále vědom toho, že máš silou svých myšlenek a citů sám moc určovat, jakým, čím a kým jsi. A v tomto smyslu zůstaň samostatným a silným a nenech se nikdy přemoci. Nepropadej tedy nikdy ani poníženosti vůči nějakému člověku, nehledě na to, jakým a čím je nebo za koho se vydává. Nikdy však poníženě nepropadej ani žádnému imaginárnímu bohu, andělům, svatým či čemukoliv jinému.Respektuj, ceň a važ si svobody, neboť ona je právem a statkem všech lidí a všech dalších forem života.