Každodenní život

Nepředstírej svým spolubližním nic, co neodpovídá pravdě, neboť upřímnost je doporučení, které je nesporně, společně s vědomostmi, cestou k moudrosti.

Nebuď nikdy cynický vůči upřímné lásce, neboť láska ti dává jistotu toho se vším spolužít jak v duchovním, tak také ve fyzickém.

A láska je tou vlastní podstatou Tvoření, trvající pravěčně a po všechny Velevěky přes všechny myslitelné krutosti a zklamání.

Láska je ten vlastní základní kámen a ta pravá hybná síla života, z níž se formuje úsilí po vyšším a nejvyšším.

Láska ve své trvalosti nemá žádného konce a pulzuje ve věčném rytmu tvořivé harmonie.

Zřekni se ve slušnosti všech negativních věcí svého života a čerpej ze sebepoznání rady pro svou seberealizaci.

Přijmi rád všechno to, co ti radí tvé pozitivní vědomosti a tvá vyrovnaná moudrost, a dbej o kázeň a výchovu svých myšlenek i citů, stejně jako o celé své vědomí, abys byl ve všech situacích připraven a neklesl na mysli při náhlém neštěstí.

Cvič se neustále ve věrnosti a počestnosti a nečiň se nikdy nešťastným věcmi, které jsou nespravedlivé nebo které si namýšlíš.

Straň se obav a strachu, které velmi často vznikají z osamělosti a malátnosti myšlenek, stejně jako ze zahálky.

Osamělost, skleslost myšlenek a zahálka jsou nepřátelé pokroku; vyhledávej proto společnost vědoucích a moudrých, neboť oni tě učí podněcovat a používat myšlenky a to, jak být pokrokově činným.

Vykonávej ve stálé kontrole prospěšnou sebekázeň, avšak buď na sebe vždy vlídný, neboť jsi jedinečná, samostatná osobnost, která vyžaduje jak vlídnou pozornost ostatních, tak také svoji vlastní.

Jsi tvorem Tvoření, Univerza, a to o nic menším než tvoji spolubližní, než stromy, rostliny a zvířata všech druhů a ras a než hvězdy v nekonečných dálkách vesmírného prostoru.

Máš právo žít svůj život a být na tomto světě, ať už jsi kýmkoliv nebo čímkoliv, ať už nyní chápeš nebo ne, že se Univerzum rozvíjí tak, jak to má Tvoření, Univerzální vědomí, v záměru.