Každodenní život

Nic se nerozvíjí bez lásky Tvoření, nic se nerozvíjí, aniž by mělo, a mimo rámec daných zákonů a doporučení.

Akceptuj proto, že také ty žiješ jen proto, že žít máš, a jelikož ti to tak určuje pravěčně trvající plán Tvoření.

Žij proto ve svobodě, lásce, míru a harmonii se sobě rovnými a se všemi tvory Tvoření.

Žij také v míru, lásce, svobodě a harmonii s Tvořením, ať už si toto Tvoření vysvětluješ jakkoliv.

Žij také v míru, lásce, svobodě a harmonii se sebou samotným; se svou psychikou a svojí osobností, ať už je tvé konání, myšlení, cítění, smýšlení a usilování v dennodenním zmatku života jakékoliv.

A od toho nikdy neupusť, ani navzdory všemu shonu a trampotám, navzdory všem zklamáním, rozbitým snům, negacím a slzám, neboť svět a život je přesto všechno krásný a života hodný.

»Billy« Eduard Albert Meier

překlad: Walbert Schmirler, korektury: Jan Bayer, Dana Rašínová, Ondřej Štěpánovský