Učení života

Učení však rovněž ozřejmuje, že neexistuje žádné vytržení ani božství, jakož ani nadřazenost jednoho člověka nad druhým, neboť všichni lidé jsou si rovni a nikdo nemá větší nebo menší hodnotu než ten druhý. Učení ducha člověku poskytuje praktický vztah k vlastním myšlenkám, citům a emocím, jakož i k jeho působení a jednání v každodenním životě. Za tím účelem existují přikázání, resp. doporučení, která v zásadě vykládá následujících 49 základních pravidel:

  1. Každý člověk se musí sám ptát po vlastním smyslu života, hledat jej, nalézt jej a chtít jej uplatnit pro zlepšení svého života a působení.

  2. Každý člověk musí být sám sebou, a tudíž také sobě samému vůdčí osobností, jež vytváří své vlastní rozhodující ideje, které následuje a uskutečňuje.

  3. Každý člověk musí jednat na základě své vlastní chápavosti a rozumu tak, aby sám po sobě požadoval to nejlepší a prospěšné, aby se formoval dle vlastní vůle a aby byl vlastním svobodným způsobem poslušen svých vlastních potřeb.

  4. Každý člověk se musí utvářet tak, aby byl neustále sám sebou, aby měl pravlastní intenzivní prožitky, aby se nikdy nenechal zotročit či jinak porobit, a aby tedy v každém ohledu hájil svou vnitřní i vnější osobní svobodu, a to jak ve svých myšlenkách a citech, tak ve svých rozhodnutích, názorech, úsudcích, emocích a činech atd.

  5. Každý člověk musí být sám k sobě laskavý a láskyplný v míře, která je pro něj nezbytná, a cítit se v sobě samém v bezpečí, právě jako musí být sám k sobě natolik poctivý, aby byl schopen porozumět svým vlastním myšlenkám, citům, emocím, činům a úsudkům atd.

  6. Každý člověk musí své myšlenky, city, ideje, přání, potřeby a činy atd. usměrnit takovým způsobem, aby se cítil způsobilý k vysokým cílům, které však vždy mají odpovídat povaze jeho schopností a možností, a nemají tedy být přemrštěné či příliš nadsazené.

  7. Každý člověk se má vidět a znát tak, jaký skutečně je, takže se nemá domnívat, že je dokonalý a bezchybný. To není možné pro nikoho, protože každý se musí učit, a tudíž podléhá chybám a nedokonalosti. Tudíž není možné, aby člověku bylo vše jasné, aby v něm vše bylo v souladu a aby byl lepší než bližní.