Tvořivě-přírodní zákony a doporučení

Tvořivě-přírodní zákony a doporučení

Člověk se musí v každé době, i v časech odporu, zcela mimořádně vědomým způsobem soustředit na tvořivě-přírodní zákony a doporučení, vnímat je a zaměřit se též na to, aby ve svém životě využíval jejich vskutku cenné pomoci. Obzvláště v situacích protestů musí všeho tvořivě-přírodního užívat a umožnit tvořivě-přírodním zákonům a doporučením vstoupit do svých vlastních myšlenek a pocitů, aby mohly do jeho záležitostí zasáhnout tak, že zodpoví všechny vznikající otázky a vyřeší všechny problémy. Člověk přitom musí vědět a chápat, že před všeobsáhlou mocí tvořivě-přírodních zákonitostí a doporučení není uchráněna žádná situace ani žádné dění, neboť tyto zákonitosti a doporučení neutrálně ovlivňují jeho rozum, chápavost a způsoby jeho chování tak, že může v každém ohledu a ve všech záležitostech a situacích atd. samostatně rozhodovat a jednat. Člověk si musí přát, aby tvořivě-přírodní zákony a doporučení působily na jeho myšlenky a pocity, neboť jen díky jejich logické správnosti může všechny své záležitosti, jež ho zatěžují, správně posoudit a uskutečňovat tak správné jednání a činy a vytvářet správné způsoby chování. Je tedy žádán, aby zákonitosti a doporučení tvořivě-přírodního původu bezprostředně vnímal a přijal, aby je uskutečnil a aktivně tak pomáhal sobě samému a svým záležitostem, otázkám a problémům. Tyto zákony a doporučení jsou člověku tím nejlepším vedením, kterého se mu v jeho životě vůbec může neomezeně dostat, přičemž si rovněž může být jist, že se mu jej skutečně kdykoliv a neomezeně dostane, bude-li jen ochoten je vnímat, chápat a následovat. Tvořivě-přírodní zákony a doporučení znamenají však ještě mnohem více, neboť skýtají možnost obsáhlého tvořivě-přírodního učení, z něhož lze čerpat ohromné poznatky, které se přetvářejí ve vědění a moudrost a které člověku vyjasňují bezpočet záležitostí a poskytují mu též útěchu a všechny ony vlastnosti, jichž potřebuje. A jelikož jsou všechny tyto hodnoty zakotveny v tvořivě-přírodních zákonech a doporučeních, které v člověku nepřetržitě působí, jsou pro něj všudypřítomné. Musí se k nim tedy jen vědomě přiklonit, vědomě je využívat a uskutečňovat.

SSSC, 28. říjen 2013, 22.34, Billy

Německý originál: http://beam.figu.org/artikel/1393369200/die-schöpferisch-natürlichen-gesetze-und-gebote