Idey jsou zahradou kreativně uměleckých děl

Idey jsou zahradou kreativně uměleckých děl

Člověče, musíš rozpoznat, pochopit a uvědomit si, že jsi – rodě sám ze sebe, leč na podkladě možností předem daných tvořivě-přírodními zákony – nějakým způsobem umělec a dokážeš vytvářet kreativní idey a velká díla, jež prospívají, vzkvétají a rozvíjejí se ke kráse jako v zahradě. Tato tvořivě umělecká přirozenost je přítomna v tobě samém, musíš ji jen milovat, využívat a dodávat jí výrazu v jakékoli tobě možné umělecké podobě, jež může být tisícinásobná a dříme tím či oním způsobem v tobě, čekaje na to, až ji svou ideou objevíš a uskutečníš. Tvořivě-přírodní zákony a doporučení ti stanovují, abys svých kreativních ideí aktem lásky a sounáležitosti umělecky užíval a dovolil Universu, aby skrze tvé idey, kreativitu a díla snilo a jednalo a samo z nich stále vytvářelo cosi nového. Vytvoříš-li ideje a z nich pak nová a dobrá díla, pak zasáhneš do předloh tvořivě-přírodních zákonů a doporučení, které nařídí, že budeš-li je v tomto směru následovat, tak se tvé idey a díla rozšíří v podobě kmitů, které tví spolubližní i celý prostor Universa přijmou, a tak se v něm budou šířit do všeho nekonečna a poskytnou nekonečný stimul pro nové idey a nová díla.

SSSC, 12. října 2013, 16.30, Billy

Člověk jako umělec

Každý člověk je nějakým způsobem umělec s dobrými nápady a ideami, které v sobě jen musí probouzet a přeměňovat je též s láskou a radostí v dobrá díla, aby umělcem zůstal.

SSSC, 12. října 2013, 16.48, Billy

Německý originál: http://beam.figu.org/artikel/1391576400/ideen-sind-der-garten-kreativ-künstlerischer-werke