Niterní poklady

Niterní poklady

Člověk je velmi bohatý niterními poklady, a pakliže je v sobě mobilizuje, pak je též přijme světem svých myšlenek a pocitů a může je prospěšně a hodnotně uskutečňovat navenek. Tyto niterní poklady jsou z nutkavých impulsů vycházející tvořivě-přírodní hodnoty lásky, míru, svobody a harmonie. Ty se však nerozvíjejí samy od sebe, jelikož pro to člověk sám musí něco učinit, tedy právě to, že se k nim přikloní, začlení je do svých snah po stránce výstavby a vznikání a přijme je tak svými myšlenkami, z nichž se pak rovněž utvoří odpovídající pocity. Člověk tedy musí sáhnout do svého nitra a využít tvořivě-přírodního zřídla, neboť jen tehdy pro něj bude možné, aby vše skutečně hodnotným způsobem vystavěl a nechat též proudit navenek, aby to mohl nechat sdílet i své okolí a své spolubližní. Učiní-li tak bez váhání, nebude míti žádného nedostatku, jelikož společně s ním budou působit i síly Universa a budou jej hojně obdarovávat vším dobrým, pozitivním a cenným v každé podobě. To uspokojí a utiší i všechny jeho potřeby a naplní všechny jeho reálné naděje a přání. Za tím účelem musí jen s důvěrou sáhnout k onomu nutkavými impulsy danému tvořivě-přírodnímu zdroji lásky, míru, svobody a harmonie, věda o tom, že onen zdroj dává s plnou pozorností bezprostřední a úplné odpovědi, buduje se a stává se mocným, aby celý život člověka a jeho okolní svět natolik pozitivně ovlivnil, aby se všechny hodnoty staly i ve vnějším světě skutečností a pravdou.

SSSC, 31. října 2013, 17.05, Billy

Niterní energie

Niterní energie člověka je v trvalém pohybu, neboť žije a plyne, a utváří všechny niterní poklady života do vynikajících podob, pokud je člověk vybuduje, zužitkuje a také realizuje dobře navenek.

SSSC, 31. října 2013, 17.12, Billy

Německý originál: http://beam.figu.org/artikel/1389983343/innere-schätze