Otevřít se Universu, Tvoření-Universálnímu vědomí …

Otevřít se Universu, Tvoření-Universálnímu vědomí …

Člověk musí dovolit Universu, aby v něm působilo a aby se mu tak dostalo všeho, po čem touží. Nesmí tedy bránit lačnými požadavky, lakotou, žárlivostí, nenávistí, pomstou ani odplatou atd. tomu, aby všechny své niterní hodnoty rozšiřoval, a svému blahu. Naopak, člověk se musí všemu dobrému a hodnotnému, pravé lásce, svobodě, harmonii, míru a štěstí otevřít, a to tak, jak mu všechny ony hodnoty Universum svými tvořivě-přírodními zákony a doporučeními daruje. Aby se však člověk Universu, Tvoření-Universálnímu vědomí a jeho přírodním zákonům a doporučením otevřel, potřebuje jasného rozumu a jasné chápavosti, neboť jen používáním obou těchto hodnot bude podporovat a utvářet svůj vnitřní blahohobyt.

Člověk musí sám sobě dovolit, aby mu Universum ukázalo, jak může žít velkoryse v niterním blahobytu a nadbytku, bude-li následovat tvořivě-přírodní zákonitosti a doporučení. Universum, Tvoření-Universální vědomí, je vskutku zahradotvornou energií a silou v zahradě lidského života, v níž člověk sám jest půdou, ze které klíčí, prospívají a uzrávají všechny vysoké hodnoty. Je tedy žádán, aby Universu dovolil učinit jeho život v každém ohledu plodným, aby mohl po celý svůj život sklízet své vlastní niterní plody lásky, míru, svobody, harmonie a štěstí a hodnotným niterním způsobem se jimi živit.

SSSC, 5. listopadu 2013, 23.55, Billy

Universum

Člověk potřebuje Universum, Tvoření-Universální vědomí a z něj působící zákony a doporučení, aby postihl skutečnost a pravdu skutečnosti a mohl vést svůj život.

SSSC, 6. listopadu 2013, 00.08, Billy

Německý originál: http://beam.figu.org/artikel/1438747200/sich-dem-universum-der-schöpfung-universalbewusstsein-öffnen