Meditace všedního dne

Meditace všedního dne

Každý člověk by si měl sám uložit povinnost, aby strávil každý den přinejmenším několik minut v meditaci poté, co se probudí ze spánku, anebo nejpozději poté, co vstane. Pokud to je možné, lze na to vynaložit 15 nebo 20 minut. I poté, není-li pro meditaci žádný zvláštní či hlubší důvod, je záhodné nasměrovat myšlenky a city jednoduše do nitra a pokusit se dozvědět se něco ohledně vlastního vědomí a toho, co jej na hlubší úrovni zaměstnává ve věci soucitu, míru, lásky a harmonie.

To vytvoří niterní klid ve vědomí, dodá odpočinek a uvolnění, přičemž do nitra směrovaná meditace zbystří vědomí, myšlenky a z nich vznikající city, jakož i paměť. A přesně tyto hodnoty jsou během všedního dne zapotřebí, neboť jasný rozum a dobrá paměť jsou nadmíru užitečné, obzvláště ohledně světských záležitostí. Už jen z tohoto důvodu je důležité strávit po spánku a po vstávání alespoň několik minut, pokud možno 15–20 minut, v přiměřené meditaci, aby pak člověk radostně a uvolněně šel za povinnostmi všedního dne a zůstal přitom dobrým, upřímným, klidným a důstojným člověkem. Přitom by neměly vyvstat žádné myšlenky a pocity necitelnosti, neklidu, vzteku či nenávisti vůči jiným lidem, stejně jako ani nespokojenost ohledně všelijakých materiálních věcí. Vyskytnou-li se všelijaké chyby, ať už je to vůči vlastní osobě nebo ohledně práce či rozličných jiných věcí, pak na to lze zajisté reagovat ve správné, pokojné, přesné a opodstatněné podobě. Už jen krátká meditace po spánku a vstávání, která vytváří uvolnění, klid a mírnost, umožňuje se dotyčným situacím a okolnostem rozumně přizpůsobit, aniž by člověk ztratil trpělivost a niterní mír, anebo zanedbal svůj soucit a nezbytnou lásku. Už na to lze tedy meditaci směrovat, načež se pak v této podobě člověk i chová, což má mimořádnou hodnotu v běžném styku se spolubližními.

Když je pak večer denní dílo u konce, pak hospody, diskotéky, alkohol či pochybné zábavy nepřináší žádný odpočinek, takže nejlepší cesta, kam se odebrat po práci, je domů či na nějaké klidné místo, kde nevládne hluk ani ruch. Na nějakém tichém místě nebo doma lze opět cvičit přinejmenším jednu krátkou meditaci, při níž si člověk zrekapituluje průběh dne, aby např. také zjistil, co může příště udělat lépe. Také pro takovouto meditaci je důležité udělat si čas, neboť uplynulý den lze důkladně od základu promyslet a zjistit, co se skutečně učinilo a jak. Je přitom důležité zapřemýšlet nad slovy, mluvou, jednáním a činy, které naplnily den, aby člověk zjistil, co udělal špatně, co správně a co lze vylepšit. Pokud učinil něco špatného, pak je zapotřebí, aby toho zalitoval a pevně se rozhodl, že něco takového už nezopakuje. Pokud pronesl dobrá slova, hovořil dobře, jednal a činil dobře, pak je zapotřebí, aby se pevně odhodlal jednat v budoucnu nadále týmž způsobem. Obzvláště důležitá může být taková meditace před spánkem, neboť je v tento okamžik nejúčinnější a člověk si ji bere s sebou do spánku, načež na ni ráno po probuzení, je-li třeba, může opět navázat.

SSSC, 1. února 2012, 00:08 hod, Billy

Německý originál: http://beam.figu.org/artikel/1335326400/alltagsmeditation