Svobodné zájmové společenství a případ Billyho Meiera

Nad všemi těmi příhodami a zprávami o údajných únosech mimozemšťany a o jejich lékařských vyšetřeních mohou lidé v Semjase-Silver-Star-Center ve Švýcarsku jenom kroutit hlavou. Takováto UFO hysterie, vycházející zrovna a speciálně z Ameriky a z Německa, spíše ukazuje, jak nezralí pro otevřený kontakt s mimozemšťany ještě jsme. Do dnešního dne nedošlo ani k jedné jediné doložitelné události, při které by mimozemšťané jednali agresivně nebo válečně proti pozemským lidem – stále to bylo naopak. Je to spíše kulturní a vědecká zvídavost, co je důvodem, proč máme zde na Zemi neustále návštěvníky odjinud.

Samozřejmě existují také létající disky, které měly svůj původ zde na Zemi u jedné z vlád nebo zájmových skupin, které se po druhé světové válce zmocnily německé technologie a velmi úspěšně ji rozvinuly. Zčásti se zužitkovala také mimozemská technologie a mohla být zde na Zemi použita pro vlastní vývoj létajících strojů. Celkově vzato je však ufologie spíše vedlejší oblast FIGU, třebaže se pan Meier a FIGU jejím prostřednictvím dostali do středu pozornosti.

Ohledně politiky se FIGU od všeho drží stranou, neboť členové FIGU jsou neutrální. Nicméně nečiní žádné tajemství z toho, že by měl konečně existovat sjednocený vládní a světový pořádek. Formy politiky, jak je dnes známe, nevyřeší pozemské problémy, nýbrž je pouze zbagatelizují a zhorší. Každá země potřebuje vůdcovství zvolené národem, které bude uskutečňovat výhradně návrhy, jež si národ přeje. Na tyto národní vůdce je třeba nahlížet jako na předsedy nějakého spolku a nemají žádnou vlastní svobodu v rozhodování, nýbrž smějí mít na zřeteli pouze zájmy obyvatelstva a ty uskutečňovat. Tím zcela odpadají politické či osobní mocenské moresy. To ovšem rovněž vyžaduje velkou vlastní zodpovědnost každého jednotlivého občana v každé zemi.

Totéž platí pro vytvoření jedné světové vlády, ve které zaujímá každá země a každý člen rovnocennou pozici nezávisle na svém technologickém nebo hospodářském vývoji. Tato světová vláda disponuje takzvanými »mírovými vojsky«, která pomocí logiky a chápavosti v zárodku eliminují jakoukoliv formu diktátorských či válečných konfliktů atd. a která dbají o to, aby každý diktátor předstoupil před tribunál válečných zločinů. To v sobě také zahrnuje, že se žádná země nevyvyšuje nad druhou nebo se nedomnívá – ať už z politických či ekologických důvodů –, že musí zasahovat do zájmů jiné země.