Svobodné zájmové společenství a případ Billyho Meiera

Postupem času neměl ani Wendelle Stevens po všech těch analýzách a průzkumech již žádných pochyb, že se v případě »Billyho« Meiera jedná o skutečný kontakt. Celá řada fotografií a kovových vzorků se však už nikdy nevrátila do FIGU, nýbrž beze stopy zmizela.

Do dnešního dne neexistuje v celé ufologii – s ohledem na tisíce fotografií, které jsou v oběhu, a ohledně zpráv o údajných únosech i kruhů v obilí atd. – jeden jediný případ, který by byl tak fundovaně zdokumentován jako případ »Billyho« Meiera. Stejně jako tomu bylo v dřívější době, tak se i dnes předkládají jakožto fotografické důkazy stále jen napůl rozostřené světelné body; avšak to se rázem změnilo po předložení vysoce kvalitních fotografií, které mohl pořídit pan Meier. Dodnes neexistuje na celé naší planetě ani jedna jediná osoba, která je schopna prezentovat takové množství a tak vysoce hodnotný důkazní materiál, jako je ten pana Meiera. V žádném případě nesmíme také zapomenout, že největší část fotografií byla pořízena v 70. letech, tedy v období, kdy bylo pro soukromou osobu ještě nemožné zhotovit rychle doma takovéto fotografie.

Ještě dnes se Billymu vytýká, že jeho paprskové lodě jsou modely zavěšené na nitích nebo disky na kola. V oběhu byly a jsou četné fotografie, které různé zájmové skupiny vědomě zmanipulovaly, aby Billyho a FIGU ještě i dnes zdiskreditovaly; o početných atentátech na »Billyho« Eduarda Alberta Meiera ani nemluvě.

Nebyl vynechán ani jeho soukromý život a došlo k pokusům usvědčit jej jako lháře a podvodníka. To vše vedlo ke vznětlivé kontroverzi, která trvá dodnes. Kritiků existuje mnoho, ale jen velmi málo z nich zná všechna související fakta: většinu toho znají jen z doslechu nebo od samozvaných »expertů« . Pouhá hrstka z nich si dala tu námahu Centrum alespoň jedenkrát navštívit, a mezi nimi není ani jediný, který by osobně hovořil s panem Meierem, aby si vytvořil vlastní názor o jeho osobě a zážitcích.

V rámci FIGU se Billy Meier plně věnuje psaní nových knih a ve skupině, která se v Centru pravidelně schází, zastává poučnou a poradenskou funkci. Stejně jako by se Billy nikdy nevměšoval do soukromých záležitostí nějakého člověka – ledaže by se ho dotyčná osoba zeptala –, tak si také Plejaren zachovávají z respektu a úcty odstup od nás pozemšťanů a našich vnitřních záležitostí a problémů, které musíme jakožto jejich původci vyřešit sami.