Svobodné zájmové společenství a případ Billyho Meiera

Z malého sdružení FIGU se mezitím vytvořilo zájmové společenství, které je činné po celém světě (Japonsko, USA, Kanada, Jižní Amerika, Německo, Rakousko, Itálie, Švédsko i Rusko atd.). Společenství nabízí každému hledajícímu člověku, který se nedokáže ztotožnit s výpověďmi náboženství či sekt, odpovědi na četné otázky ohledně života. Ať už se jedná o život po smrti, zvládnutí všedního dne, smysl života nebo o historii Země (např. stavba pyramid v Gíze, vznik linií v Nazce nebo zánik Atlantidy) atd., členové FIGU pracují neustále na tom, aby nabyté vědomosti a informace, které obdrželi prostřednictvím Billyho Meiera, poskytovali zájemcům. To však nikdy neprobíhá misionařením, takže nikdy nepřistupujeme k lidem a nedotíráme na ně. Lidé musejí vždy dobrovolně přijít k FIGU a zeptat se. Také u informačních stánků se nikdy nestane, aby člen FIGU oslovoval chodce, neboť to by bylo misionaření, které známe z církví a sekt. A právě takovýto misionářský způsob jednání je pro všechny členy skupiny neakceptovatelný, protože lidé jsou tímto přístupem a misionařením omezováni ve své osobní svobodě a prakticky vymýváním mozků o něčem přesvědčováni, co pak v sobě přijímají jen jako víru.

Členům spolku FIGU jde také o to, dosažené vědomosti nejenom teoreticky pochopit, nýbrž je také prakticky zahrnout do života. Stěžejní bod přitom spočívá v tom, že každý člověk nese za sebe svou vlastní zodpovědnost a nemůže a nesmí doufat v to, že za něj jeho život zvládne a bude řídit nějaká vyšší moc. Z tohoto důvodu stojí také všichni nohama na zemi a vykonávají nejrozmanitější povolání. K jejich existenci samozřejmě patří také soukromý život, neboť každý člověk potřebuje možnost se od FIGU také stáhnout. Celkově se klade hodnota na to, že člověk může od společenství udržovat odstup a že na něm žádným způsobem není závislý.

»Nechat žít a pomáhat žít«, to je motto FIGU a jeho členů, kteří jej také lidem na svých početných přednáškách – jež pořádají ve Švýcarsku i v zahraničí – stále znovu přibližují. Při jejich přednáškách jim nejde o to, aby se vezli na vlně ufologie či esoteriky a finančně se obohatili. Z tohoto důvodu jsou taktéž všechny spisy prodávány za cenu nákladů, aby zprostředkovaly elementární vědomosti, které patří k vývoji každého člověka.

Začátek zvládnutí vlastního života znamená kontrolovat vlastní myšlenky (zde máme deficit my všichni lidé, což tvoří hlavní příčinu emočních výbuchů, žárlivosti, nenávisti atd.). Neustále platí, aby člověk začal sám u sebe, místo aby hledal chyby u jiných.