Svobodné zájmové společenství a případ Billyho Meiera

S cílem učit se žil také v Mahrauli v indickém ašramu. Tam docházelo také k mnoha návštěvám mimozemšťanů, což tamější obyvatelé sice pozorovali, avšak s respektem nechávali Billyho a jeho návštěvníky v klidu. Četné cesty, během kterých tvrdou prací plnou odříkání sbíral zkušenosti, ho posunuly dál v jeho vývoji.

Nakonec se vrátil zpět do Švýcarska se svou řeckou chotí. V roce 1978 založil s různými stejně smýšlejícími lidmi FIGU (Svobodné zájmové společenství v oblasti hraničních a duchovních věd a ufologických studií), jehož hlavním sídlem se stalo Semjase-Silver-Star-Center v Tösstalu (kanton Curych) v Hinterschmidrüti. Jedná se o společenství zapsané dle švýcarského zákona, jehož členové pocházejí ze všech vrstev společnosti. Centrum bylo pojmenováno podle Plejara Semjase, která mu do té doby nejvíce stála po boku a poskytovala informace a rady. Centrem je míněno přestavěné selské stavení, jehož celé okolí muselo být těžkou fyzickou prací nově zkultivováno a domy musely být kompletně sanovány a zrenovovány. Dnes se zde mohou zájemci o nedělích a svátcích u služby pro návštěvníky informovat o »Billym« Eduardu Albertu Meierovi a o FIGU.

Ve Švýcarsku začal Billy také se psaním a uveřejňováním svých fotografických, filmových, zvukových a především také knižních materiálů. Početné knihy – jako Existující život ve Vesmíru, Genesis, Úvod do meditace, Proroctví, Moc myšlenek, Dekalog (dvanáct doporučení ve své praformě), Talmud Jmmanuel (působení Jmmanuela alias Ježíše Krista), Psychika, Direktivy atd. – tvoří jen část toho, co sepsal a nadále píše.

Hodně práce a času tráví pan Meier také psaním »Učení ducha«. Zde se jedná o kurz určený k samostudiu, který každému člověku na základě vlastní zodpovědnosti umožní dozvědět se více o souvislostech lidství, o svém původu, o sobě samém, pozemské historii a učení Tvoření (učení o vzniku existence Tvoření, jakož i jeho zákonů a doporučení, přírody a života atd.). Tomuto studiu by se měl ovšem člověk věnovat pravidelně, což tedy vyžaduje patřičnou sebedisciplínu.