Svobodné zájmové společenství a případ Billyho Meiera

Co se týče autonomie skupiny vůči Billymu Meierovi – protože také v tomto ohledu se ve spojení s ním neustále objevuje pojem »sekta« –, tak lidem stojícím mimo FIGU není žádným způsobem jasné, že členové FIGU jsou samostatné a nezávislé osobnosti, které za svůj život nesou v plné míře vlastní zodpovědnost.

Členové skupiny nahlížejí na Plejaren i na Billyho Meiera jako na normální, avšak výše vyvinuté lidi, kteří nejsou žádným způsobem privilegovaní. Z tohoto důvodu si členové nepochybně váží rad, které udílí Billy či Plejaren; ale i přesto může dojít ke kontroverzím a lidé se v rámci skupiny rozhodnou nepřijmout nějakou radu, neboť ani Billy Meier ani Plejaren nejsou dokonalí. Tento proces vlastní svobody v rozhodování je pro všechny zúčastněné ve smyslu úkolů FIGU životně důležitý a fundamentální. Z tohoto důvodu tuto skutečnost akceptují také všichni zúčastnění Plejaren, třebaže jsou ve své evoluci miliony let před námi.

Navenek bohužel často vládne dojem, že členové skupiny jsou privilegovanější než jiní pozemšťané. Tento dojem je naprosto mylný. Všichni členové jsou lidé, kteří mají své silné i slabé stránky, stejně jako všichni ostatní lidé. Nejsou ani obzvláště privilegovaní ani vyspělejší ani nereprezentují něco zvláštního. K výměnám názorů a rozepřím dochází stejně jako všude jinde, ale vládne také radost a harmonie. Samozřejmě existují i členové skupiny, kteří se z nejrůznějších motivů obrátili k FIGU zády a vícekrát již nepřišli. Také to je část osobní svobody, která náleží každému člověku.