Svobodné zájmové společenství a případ Billyho Meiera

Protože Billy nepřikládá žádnou hodnotu tomu, aby stál v centru veřejného zájmu a odmítá jakoukoliv podobu kultu osobnosti, žije dnes velmi v ústraní a vyhýbá se kontaktu s veřejností. »Nejde o mou osobu, nýbrž o věc,« odpovídá, když je zase jednou žádán o interview. Mezitím jsou za všechnu činnost na veřejnosti zodpovědní členové FIGU, kteří se pravidelně scházejí v Semjase-Silver-Star-Center.