Výňatek z č. 62

Výňatky z mimořádného bulletinu FIGU č. 62 (M. B. č. 62 / červenec 2011)

Výňatky z 519. oficiální kontaktní zprávy ze soboty, 2. dubna 2011

Billy:  … To je ale dobře, neboť mám nějaké věci, které chci říci. Protože katastrofální podmořské zemětřesení v Japonsku přece napáchalo velké škody i v atomové elektrárně Fukušima, z níž od té doby unikají radioaktivní částice, jež se dalece rozšiřují, myslel jsem, že je třeba něco říci o radioaktivitě některých chemických prvků. Jelikož se většina lidí radioaktivními látkami nezabývá a tedy ani jejich zánikem skrze poločas rozpadu, chtěl bych se chopit tématu a k porozumění této věci něco blíže vysvětlit. Nejsem sice atomový fyzik, ale přesto si myslím, že mohu vysvětlit to, co jsem se naučil, i když můj výklad může mnohým připadat laický. Jde ale přece o to, vysvětlit v základních rysech poločas rozpadu radioaktivních látek, což by jistě mělo být mým výkladem možné. Poločas rozpadu T ½ nějaké radioaktivní látky, která se skládá z jednoho druhu radionuklidů, je čas, po kterém se rozpadne v průměru polovina velkého počtu původně existujících radioaktivních nuklidů. Poločas rozpadu má u každého nuklidu (izotopu) pevně danou hodnotu. Vezmeme-li například 16 gramů cesia 137 s poločasem rozpadu 30,17 roku, pak se zredukuje po 30,17 roku o polovinu na 8 gramů, po 60,34 roku na 4 gramy, po 90,51 roku na 2 gramy, po 120,68 roku na 1 gram, po 150,85 roku na 0,5 gramu, a pak tedy neustále po 30,17 roku o další polovinu, dokud se to vše úplně nevytratí. Abych poskytl o něco rozsáhlejší přehled radioaktivních nuklidů (nuklid = izotop), sestavil jsem jejich následující řadu s poločasy rozpadu.

Chem. prvek     Poločas rozpadu

128Te  tellur       cca 7 • 1024 (7 kvadrilionů) let

82SSe  selen      cca 1,08 • 1020 (108 trilionů) let

209Bi  bismut     cca 1,9 • 1019 (19 trilionů) let

232Th  thorium   14,05 miliardy let

238U  uran          4,468 miliardy let

235U  uran          704 milionů let

234U  uran          2,46 • 105 let

40K  draslík         1,277 miliardy let

129I jód               15,7 milionu let

237Np  neptunium         2,144 milionu let

99Tc  technecium            2,11 • 105 let

239Pu  plutonium            24 110 let