Výňatek z č. 64

Výňatky z mimořádného bulletinu FIGU č. 64 (M. B. č. 64 / listopad 2011)

Výňatek z 527. oficiální kontaktní zprávy ze soboty, 10. září 2011

Billy:  Pak bych se tě chtěl zeptat, zda máš nějaké znalosti o tom, kolik obětí si vyžádalo podmořské zemětřesení, tsunami a zničené reaktory ve Fukušimě? Z médií se člověk nedozvídá nic, co se ohledně této věci skutečně událo. Protože již ani neděláte žádné předpovědi, nedostáváme ohledně těchto věcí ani žádné informace, které odpovídají pravdě. Možná jste ale stran Fukušimské katastrofy přece jenom učinili nějaké záznamy, resp. objasnění?

Ptaah: Ty jsme skutečně učinili, protože nám bylo dění ve Fukušimě známé již z pohledů do budoucnosti, uskutečněných již před více než 80 lety. Ohledně takovýchto námi dříve uskutečněných pohledů do budoucnosti činíme svá pozorování, objasňování, záznamy a pohledy do budoucnosti i nadále. Bylo tam okolo 22 000 mrtvých.

Billy: A to jsem si myslel, že to již neděláte, neboť jsi mi přece řekl, že tyto pohledy do budoucnosti již neděláte.

Ptaah: To je zcela správně, avšak vztahuje se to výhradně jen na ty, které jsme prováděli jen pro tebe, abychom tvým prostřednictvím na jednu stranu pozemšťany varovali a na druhou stranu oznamovali zajímavé věci dříve, než se přihodí, přičemž tyto věci rovněž spadaly do našeho zájmu. Tyto pohledy do budoucnosti již neděláme, nýbrž se omezujeme už jen na to, abychom objasňovali vyplývající události atd., kterých jsme se pohledy do budoucnosti dobrali již před více jak sedmi desetiletími.

Billy: Je ale přece jen škoda, že již nedáváte žádné předpovědi, neboť se vždy našli lidé, kteří se o ně zajímali a také se snažili ostatní varovat nebo nedělat určité věci a nepodnikat určité cesty.

Ptaah: To je mi známo, avšak to nemění nic na našem usnesení, neboť pozemské vlády, vědci a většina pozemšťanů se o tvoje a naše varování nestará. Ty sám ses již od 50. let stále znovu a znovu velmi snažil pozemské vlády, vědce a pozemšťany varovat. Upozornil jsi je na nesmírně zničující zlo v podobě přelidnění a předpověděl také závažné přírodní katastrofy dnešní i následující doby, jakož i stěhování národů, terorizmus atd., atp. – avšak nic z toho nepřineslo úspěch. Lidé se ti jen soucitně vysmívali jako blouznivci a světonápravci, pomlouvali tě a nadávali do lhářů, podvodníků, falzifikátorů, švindlířů a šarlatánů. Vše se ovšem přihodilo tak, jak jsi předpověděl a oznámil, a tvé předpovědi, stejně jako i ty naše, se budou vyplňovat i nadále. Ty i my jsme se snažili zbytečně, neboť na nás nikdo nedal, a proto musí pozemšťané nyní nést následky svého chybného jednání ohledně přelidnění a z něho plynoucího ničení přírody, škodlivého ovlivnění klimatu, nadužívání nerostných zdrojů a všech stále více se vyskytujících zvráceností.

Billy: Žel. Ale jiná otázka: Naše základní skupina stále ještě nevykazuje plný počet 49 členů, neboť různí lidé, kteří měli do naší skupiny vstoupit, se neobjevili, nezřídka také proto, že je odpudila moje bývalá žena. Jiní – jak jsi kdysi vysvětlil – zemřeli z důvodu nemoci nebo stáří, další přišli nešťastnou náhodou o život, zatímco zbývající propadli ryzímu materializmu a všemu světskému. Zda tito lidé opět najdou cestu k misi, je sice sporné, avšak přesto to nelze vyloučit, jak jsi podotkl. Takže se ptám, kolik je ještě těch, kteří mají přímý vztah k misi? Informoval ses o tom u »pozorovatelů času«, resp. u roviny Arahat Athersata, jak jsem si přál?

Ptaah: To jsem udělal, načež jsem byl poučen, že je ještě několik lidí stojících mimo společenství, kteří mají přímý a odedávný vztah k misi v tom smyslu, že by měli narazit na základní skupinu. Tito lidé ovšem natolik silně propadli tomu světskému a ryze materiálnímu, jak jsi i sám poznamenal, že lze jen stěží očekávat, že změní své smýšlení. Dle výpovědi roviny Arahat Athersata je to tak, že vše ohledně členství v základní skupině spočívá nadále v tom, že budou do základní skupiny vstupovat neurčené osoby a začnou spolupracovat na misi. Podle Arahat Athersata mohou být novými členy základní skupiny zpravidla osoby, které jsou odedávna spjaté s misí bez dřívějšího určení, jakož ale i jiní lidé, kteří k misi dosud neměli žádný vztah, avšak cítí se s ní spjatí.

Billy: Velmi mnoho lidí se ale štítí povinností, které je nutno v rámci členství v ZS plnit. K tomu patří studium Učení ducha a jeho osobní uskutečňování dle možností. Také povinnost noční hlídky, nedělní služba, měsíční finanční příspěvek, akce s infostánky, měsíční generální shromáždění první víkend v měsíci, setkání v sobotu a v neděli večer během třetího víkendu, jakož i povinnost spolupráce po dobu osmi hodin během soboty prvního víkendu – to jsou všechno věci, se kterými se nerado počítá.

Ptaah: Tak to skutečně je, avšak ten, kdo se skutečně zajímá o Učení pravdy, Učení ducha, Učení života a tím celkově o Učení ducha, chce se mu učit a nasměrovat podle něho svůj život, ten se nebude štítit vzít na sebe povinnosti, pokud to dovolí jeho vlastní možnosti. Tyto možnosti mají ale žel jen lidé, kteří mohou o sobě, svém konání, volném čase a úkolech atd. sami rozhodovat a jsou tedy v této věci nevázaní.

Billy: Je to ale žel tak, že mnoho pozemšťanů nemůže pochopit, že má-li nějaká organizace nebo právě spolek jako FIGU skutečně fungovat, je to pak spjato také s plněním určitých povinností.

Ptaah: Tomu se skutečně musí nejdříve porozumět, avšak bylo by velmi žádoucí, kdyby se v nadcházející době pro misi a trvalé členství v základní skupině rozmyslel a rozhodl dostatečný počet osob.

Billy: Nechť tvá slova uslyší ti, co se rozmýšlejí a rozhodují. Avšak pověz, je ti znám počet lidí, kteří kdy žili na Zemi? V jednom sešitě jsem četl o počtu 110 miliard. To ovšem nemůže souhlasit, neboť podle úložních bank to bylo 121 miliard lidí, kteří kdy na Zemi žili.

Ptaah: Počet 121 miliard je mi rovněž známý. 110 miliard je tedy chybné číslo, které zřejmě vzniklo chybným výpočtem.

Billy: Pak je to tedy vyjasněná věc. Vlastně jsem se na to chtěl zeptat již dlouho, ale pokaždé jsem na to zapomněl. Řekni, milý příteli, přidáváte u vás Plejaren do pokrmů potravinářské aditivum glutaman? U nás se velmi často hovoří o tom, jak prospěšná či škodlivá tato látka vlastně je, avšak neví se o tom jednoduše nic přesného. Proto by bylo dobré, kdybys k tomu mohl něco vysvětlit.

Ptaah: To mohu. Předně je zapotřebí říci, že my Plejaren do našich pokrmů nepřidáváme ani glutaman, ani žádná jiná potravinářská aditiva. Glutaman je mozku vlastní mediátor, který může být velmi nebezpečný pro lidské nervové buňky, neboť ty pod vlivem přílišného množství této látky odumírají. Glutaman by se zásadně neměl přimíchávat do žádných potravin a lidé by ho neměli ani jinak požívat. Protože toho ale pozemšťané nedbají a glutaman neustále přidávají do pokrmů, plyne z toho na jednu stranu faktor nadváhy, a sice proto, že je oklamán pocit sytosti a lidé jí mnohem více, než kolik vyžaduje hlad. A na druhou stranu dochází k tomu, jak již bylo řečeno, že glutaman umrtvuje nervové buňky a vytváří tak v mozku malé dutinky, kvůli čemuž se objevují také neurodegenerativní škody, jako např. ohledně nemocí, které jsou známé jako Alzheimerova nemoc, Parkinsonova choroba, roztroušená mozkomíšní skleróza atd. A tak je žel nutno podotknout, že u mnoha pozemšťanů nese na zmíněných nemocech často vinu dotyčné potravinářské aditivum, a to i přesto, že to lékaři nerozpoznávají a výrobci glutamanu to popírají. Glutaman rovněž způsobuje otravu potravinami, když na něj vázané bakterie bez překážky projdou žaludeční kyselinou a vyvolají ve střevech záněty a otravy.

Billy: Jako obvykle jde totiž vždy o zisk a o ten se zpravidla bezohledně usiluje tím, že se chodí přes mrtvoly.

Ptaah: To je trefně řečeno.

Billy: V novinách se od minulého čtvrtka, bylo to 8. září, zveřejňují snímky s názvy jako »Po stopách amerických kosmonautů«, které znázorňují jednu oblast pozemského Měsíce. K tomu se psalo, že před dvěma týdny jedna sonda NASA – s označením LRO – udělala snímky Měsíce, které prý znázorňují šlépěje kosmonautů, různé jízdní stopy lunárních vozidel, jakož i přistálý lunochod Challenger atd., a sice z přistání Apolla 17 na Měsíci dne 14. prosince 1972. Podívej se tady na ten snímek v novinách »Tages-Anzeiger«. Je možné, že jsou tyto snímky a historka se sondou LRO pravé? I když bylo údajně první přistání na Měsíci 20. července 1969 fingované, provedla přece NASA v pozdější době skutečně ještě různé lety na Měsíc, přičemž Apollo 17 měl být dosud poslední podnik, jak se uvádí.

Lidské stopy v měsíčním písku

S měsíční sondou LRO udělala NASA nové snímky povrchu Měsíce s vysokým rozlišením. Na snímku je vidět místo přistání Apolla 17, poslední mise na Měsíc s posádkou. Takto bylo 14. prosince 1972 opuštěno. Nevane tam vítr. Nic se nezměnilo.

»Tages-Anzeiger«, čtvrtek, 8. září 2011

 

Po stopách amerických kosmonautů

Vzpomínky na Apollo 17: Snímky měsíce dokonce znázorňují stopy měsíčního vozidla.

Snímky z přistání na Měsíci ukazují z obrovské výšky cesty kosmonautů před 40 lety.

Sonda NASA pořídila působivé snímky stop amerických kosmonautů, kteří před přibližně 40 lety chodili po Měsíci. Fotografie sondy »Lunar Reconnaissance Orbiter« vznikly z výšky 20–25 kilometrů.

Z fotografií lze vypozorovat, jakými cestami se kosmonauti na Měsíci pohybovali a kam jeli ve svých měsíčních vozidlech. Experti dokázali identifikovat i batohy, které tam kosmonauti zanechali dříve, než se vrátili zpět na Zemi. »To je naprosto působivé,« říká vědec Mark Robinson z University v Arizoně.

»Nádech nostalgie«

Fotografie ovšem neukazují jednotlivé otisky bot. Snímky vznikly před přibližně dvěma týdny a ukazují místa přistání měsíčních misí Apollo 12, 14 a 17. Nejostřejší snímky jsou z přistání Apolla 17, poslední mise na Měsíc z roku 1972.

Velitel Apolla 17, Eugene Cernan, prožívá někdejší dny podruhé – »tentokrát ovšem s nádechem nostalgie a zklamání«. Zklamán je prý proto, že již asi nikdy nezažije, aby lidé opět letěli na Měsíc.

Zdá se, že se na stopách neusadilo příliš mnoho prachu. Bude trvat nějakých 10 až 100 milionů let, než budou pokryté, řekl Robinson. (SDA)

»Limmattaler Zeitung«, čtvrtek, 8. září 2011

 

Ptaah: Nemohu rozhodnout, zda tento snímek s doplněnými popisky odpovídá skutečnosti. Může se jednat jak o pravý snímek, tak i o podvrh, avšak o tom ani nechci rozhodovat, neboť o to nemám zájem a nechci se již těmito věcmi ani zaobírat.

Billy: Že ale po podvodu s údajným přistáním na Měsíci 20. července 1969 NASA přece jen uskutečnila ještě pět letů k Měsíci a rovněž i přistání na Měsíci, to přece souhlasí, nebo ne?

Ptaah: Ano, a sice s moduly 12, 13, 14, 15, 16 a 17.

Billy: Teď jich ale jmenuješ šest, tady přece něco nemůže souhlasit.

Ptaah: Ty si taky všimneš všeho, takže už teď nemohu mlčet, a to i proto, že jsi dnes ve větším bezpečí. Jednalo se skutečně o šest letů a šest přistání na Měsíci, …

Poznámka: Následuje detailní popis událostí a s nimi spojených faktů, které však alespoň prozatím ještě nemají být zveřejněny. Teprve čas prokáže, kdy bude uveřejnění možné.