Výzva všem zodpovědným lidem

SEMJASE-SILVER-STAR-CENTER
CH – 8495 Hinterschmidrüti ZH

Výzva ke všem zodpovědným lidem

V případě »Billyho« Eduarda Alberta Meiera (BEAM) jsou záležitosti týkající se UFO jen nepatrnou špičkou mohutného ledovce, v němž se ukrývá učení pravdy Tvoření a jeho zákony a doporučení. Úkolem BEAM je zprostředkovat toto učení pozemskému lidstvu. Celé toto vědění a celá pravda jsou velice rozsáhlé a mají pro každého člověka hluboký význam, a proto musí být všechno jako celek pochopeno a zpřístupněno všem lidem. Avšak to si žádá mnoho práce a navíc i hodně nezbytného kapitálu. Proto FIGU hledá osoby zajímající se o přírodně-tvořivou pravdu, které jsou ochotny zdarma přeložit do nejrůznějších řečí spisy a knihy »Svobodného zájmového společenství v oblasti hraničních a duchovních věd a ufologických studií = FIGU« a nalézt vydavatelství, jakož i dárce, díky nimž bude přeložená díla možné vytisknout a distribuovat. Avšak tyto snahy musejí vycházet výhradně od zainteresovaných osob, protože FIGU k tomu chybějí pracovní i finanční předpoklady a navíc to ani není jeho úkol. Co se týče zhotovování spisů a knih, jakož i jejich tisku a distribuce, zodpovídá FIGU pouze za německy hovořící oblast, zatímco v jiných jazycích a zemích se musejí najít vlastní zájemci.

Pro překlad spisů a knih je nezbytné, aby překládající osoba perfektně zvládala jak německou řeč, tak také řeč, do které překládá, a aby důkladně studovala a porozuměla obsahu spisů a knih, což předpokládá důkladné studium, přinejmenším se zřetelem na učení přírodně-tvořivé pravdy, jež je se vším spojené.

Učební spisy a knihy smějí být překládány do cizí řeči výhradně jen z originálního německého jazyka a ohledně tisku děl je stanovena podmínka, že naproti straně překladu musí být umístěn německý originální text. Tím se má na jednu stranu zamezit, aby docházelo ke zfalšování, a na druhou stranu má být umožněna neustálá kontrola na základě originálního textu. Pouze toto poskytuje určitou jistotu, že nedojde k zfalšování a nevzniknou nová bludná učení, jak se tomu žel odedávna dělo na celém světě s nejrůznějšími psanými díly a jejich ideologiemi.