Důležitá informace

Důležitá informace

Bohužel musíme stále znovu konstatovat, že jsou bez povolení vytvářeny a šířeny překlady Billyho knih a malých spisů – obzvláště na internetu – , které jsou plné chyb a překroucení. Zrovna nedávno (v řijnu 2002) jsme byli upozorněni na ilegální překlad Talmudu Jmmanuel do norštiny, jenž byl anonymně zveřejněn na internetu. Takovýmito zpravidla dobře míněnými, v konečném důsledku však nebezpečnými a nelegálními (copyright!) aktivitami lidé škodí misi FIGU, protože pravda je smíchána s nepravdou. Pozemšťané jsou tak zase jednou uvedeni v blud, jak tomu bylo již před cca. 2000 lety v případě hrubého zfalšování Talmudu Jmmanuel.

Znovu budiž zopakováno, že veškeré překlady musejí vycházet z německého originálního textu a musejí je provádět způsobilí odborníci s písemným svolením autora (Billy/FIGU)!

Prosíme své přátele, aby nás informovali, pokud někde objeví překlady našich spisů, abychom se této věci mohli ujmout. Mimoto všem doporučujeme, aby se ve věci přeložených textů drželi informací na webových stránkách FIGU-Švýcarsko a studijních skupin FIGU a aby si povšimli také oficiálních odkazů na další webové stránky.

Vřelé díky

FIGU Švýcarsko