Výňatek z 500. kontaktního rozhovoru z 1. září 2010

Ptaah: Pokud se tak činí, dochází také tím k zásadnímu zfalšování, které je nicneříkající. Proto se chybná podoba jmen, označení a pojmů nesmí používat ani v závorkách. Žádná jména, pojmy a označení, jež pocházejí z naší řeči a jež jsou jednotné, a tedy identické i v německém a švýcarsko-německém písemném i mluveném jazyce, nelze převádět do jiných jazyků, protože se tak falšuje skutečná hodnota jména, pojmu a označení anebo se zcela ztrácí v nesmyslných výrazech.

Billy: Tak to jsme také probrali. Potom mám ještě jednu otázku ohledně českého překladu Guidovy knihy »... a přece létají!« (jedná se o titul s názvem »UFO: A přece létají!« z roku 1993 v nakladatelství ETNA – pozn. překl.). Jednou jsi zmínil, že se v tomto případě jedná o krajně špatný překlad. Nabízí se tedy otázka, jestli má FIGU-Studiengruppe Česká republika používat tento špatný překlad pro své články a osvětovou činnost atd., nebo jestli by nebylo lepší, aby k tomu používali naše nové, zcela přepracované dílo? (V současné době, tj. v září 2010, pracuje FIGU-Švýcarsko na posledních korekturách zcela nové a doplněné verze knihy Guida Moosbruggera »... a přece létají!« – pozn. překl.)

Ptaah: Jak jsem ti řekl už před notnou dobou, tak naši jazykoví odborníci vysvětlili, že zmíněný překlad je velmi špatný a neúčelný ve vztahu k misi. Z toho důvodu by se tento český překlad neměl používat při práci pro misi, a sice žádným způsobem. Za účelem dalších překladů a výňatků atd. je záhodno využívat výhradně ono nové a přepracované dílo. Toto dílo jsem pročetl a rovněž k němu poskytl připomínky, tudíž mohu říci, že se jedná o hodnotnou a obsahově správnou knihu, což oproti tomu nelze říci o dosavadně existujícím českém překladu. Protože sám neovládám český jazyk, nemohu to sice celé posoudit z vlastní zkušenosti, avšak s jistotou je to tak, že naši jazykovědci ovládají český jazyk lépe, než je toho schopen jakýkoliv pozemšťan. A na to, co jsem řekl ohledně jmen, pojmů a označení co se týče českého jazyka, jsem se na základě svého slibu vůči tobě zeptal našich jazykovědců, takže odpověď, kterou jsem ti dal, přesně odpovídá jejich vysvětlením.

Billy: Děkuju. Tvoje vysvětlení by měla postačovat.

překlad: Ondřej Štěpánovský, korektury: Jan Bayer