Myšlenky na starosti

Všechno budoucí ohledně zítřka, pozítří a všeho, co se odehraje v následujících dnech a dobách – co neleží ve vlastní moci jednotlivce, aby to přímo činil, řídil, změnil a ovlivnil –, musí člověk každý jednotlivý den ovlivňovat a ovládat tak, aby z toho získal to nejlepší a aby z každodenních bitev vyšel jako vítěz. Strachy, obavy, zármutek, starosti, bolest a pochyby atd. musí člověk neustále překonávat a zpracovávat, aby z nich vytěžil to dobré a to nejlepší. Člověk nikdy nesmí soustřeďovat a hromadit břemena ze včerejška, dneška či zítřka a zaobírat se jimi, neboť jinak se zhroutí. Objeví-li se negativní záležitosti libovolného typu – a mohou být i zlé či zdrcující –, pak to nejsou nic více a nic méně než epizody v životě, které v mžiku sekundy unikají do minulosti, a sice neodvolatelně. Takové negativní věci je tedy nutné co nejrychleji, chápavě a logicky překonat a zpracovat, aby se nestaly vleklým břemenem, jinak by se mohl teprve zakořenit zármutek a starosti, jakož i strachy, bolesti, pochyby a obavy atd. a stát se každodenním hororem.

Člověk zpravidla jen zřídka propadá strachu, zoufalství ap. kvůli prožitkům a událostem, které probíhají v přítomnosti. Ne, nejsou to přítomné každodenní prožitky a události, kvůli nimž člověk ztrácí hlavu, nýbrž jsou to strachy, obavy a také starosti, zármutek a pochybnosti o tom, co se stane zítra, pozítří a v budoucnosti vůbec, z čehož často vzniká dojem »ujíždějícího vlaku«. A dále jsou to výčitky svědomí kvůli záležitostem, jež se staly včera, předevčírem nebo jindy v minulosti. Tyto minulé záležitosti si člověk silně uchovává v paměti, čímž v něm rovněž vzniká strach a hrůza z toho, co asi přinese zítřek a další budoucnost.

Život každého jednotlivce je obsahově velmi bohatý a je propleten a protkán bezpočtem podnětů, které jsou jak negativní, tak pozitivní. Avšak záleží na jednotlivci samotném, aby všechno neutrálně-pozitivně-vyrovnaně utvářel, ovládal a také tak žil. Ať se tedy každý člověk, každý den formuje k nejlepšímu – bez strachů, obav, bolestí, zármutku, pochyb a starostí atd. Ať se tyto věci učí překonávat a ovládat, aby byl spokojený a svobodný a aby jednou, v poslední minutě svého života, mohl důstojně pravit: »Prožil jsem svůj život evolutivně ve cti a v naplnění, a povinnostem zákonů jsem v dobré míře učinil zadost.«

Billy
 

překlad: Jan Bayer, Ondřej Štěpánovský, korektury: Michal Dvořák