Arahat Athersata

Před četbou obsahu spisů FIGU je nutné důkladně a pečlivě prostudovat následující text!

Nevyhnutelný předpoklad pro porozumění spisům FIGU | FIGU

 

Arahat Athersata

Popis: Poselství pozemskému lidstvu od vysoké formy ducha; vysvětlující okolnosti lidského chování v náboženství, politice a vědách atd.

Autor: »Billy« Eduard Albert Meier
Počet stran: 397 (česko-německy)
Formát stran: A5
Vazba: vázaná
Vydáno roku: německy 1975/2004, česky 2019
Dostupná v jazycích: němčina, japonština, ruština, angličtina, čeština

Zjistit dostupnost českého vydání: info(zavináč)cz.figu.org
 
 
  1. Jsi udiven, že v sobě postihuješ mé myšlenky, leč brzy porozumíš tomu, že svého údivu nepotřebuješ.
  2. Jsem formou ducha s pojmenováním ARAHAT ATHERSATA, toť jméno jednoho z vašeho pohledu starého jazyka.
  3. Má existence ve formě hmoty jest, již od nepamětných dob, ukončena a shledala sebe samu v bytí sféry, jež je pro vás cizí a jíž jste dosud dalece podřazeni.
  4. Čas mého bytí stal se existencí ve velkém moři trvání.
  5. Stal se vědomostí a moudrostí, silou i mocí při následování zákonů v Tvoření a ve vztahu ke Tvoření.
  6. V nekonečném trvání se duch osvobodil od těla a vytěsnil znovuzrození do minulosti dávno uplynulé.
  7. Stal se blízkým Tvoření, silným a mocným, usiluje o naplnění dokonalosti.
  8. Mé myšlenky k tobě pronikají, aby inspirovaly tvůj spis, jejž máš sepsati.
  9. Jakožto pozorovatel časů jsem rozpoznalo pravdu věcí v jejich původu a v jejich následcích a onu pravdu vyjevím nyní tvým prostřednictvím slovy, pro vás, lidi, srozumitelnými.
  10. Sleduj tedy mé myšlenky a zaznamenej je trvalým a dobrým, čtivým (čitelným) písmem.