Výzva všem zodpovědným lidem

Překládat z německého originálního textu do jiných jazyků je možné jen tehdy, pokud překládající osoba perfektně ovládá řeč, do které překládá, jakož i německou řeč – jak již bylo vysvětleno – a pokud překládané látce od základu rozumí a dokáže ji také vyložit v jazyce, do kterého překládá. Můžete-li splnit všechny jmenované náležitosti, potom se u nás prosím v případě zájmu ohlaste, a sice buď na adrese: FIGU, Semjase-Silver-Star-Center, CH-8495 Schmidrüti/Švýcarsko anebo přes internet. Po přesném objasnění všeho potřebného Vám FIGU rádo zdarma poskytne jeden exemplář spisu nebo knihy, o který projevíte zájem. V první řadě usilujeme o překlady do následujících jazyků: angličtina, francouzština, italština, španělština, švédština, portugalština, holandština a ruština jakož ale i řečtina, hebrejština, arabština, korejština, čeština, polština, slovenština a čínština atd.

Pomáhejte FIGU svou cennou spoluprací – pokud Vám to dovolují poměry a jste k tomu způsobilí –, abyste podpořili rozšiřování přírodně-tvořivé pravdy a jejích zákonů a doporučení jakož i misi »Billyho« Eduarda Alberta Meiera a FIGU, jež vykonávají důležité poslání pro evoluci pozemského lidstva, aby se pomalu, ale jistě mohla mezi lidmi na Zemi rozvinout pravá láska, svoboda, moudrost a harmonie jakož i vědění a mír.

FIGU Švýcarsko

překlad: Dana Rašínová, korektury: Jan Bayer, Ondřej Štěpánovský