Rostliny

Přímí předkové dnešních Plejaden/Plejaren, kteří v dřívějších dobách žili na Zemi, dovezli z našeho světa na své planety všechna možná zvířata a rostliny, obzvláště pak na hlavní planetu Erra, již zúrodnili a zkultivovali. Díky tomuto podniku tam dnes existují všechny rostliny, které rostou také na Zemi, vedle mnoha jiných, jež tam byly přivezeny z cizích světů a zasazeny. Pro každodenní obživu obyvatelstva se pěstuje jak ovoce, tak různé druhy obilnin, brambory, bobuloviny a rozmanité druhy zeleniny.

Všechny tyto potraviny však nelze srovnávat se stejnými druhy na Zemi, neboť mezi produkty Plejaden/Plejaren a pozemskými produkty existuje ohromný rozdíl spočívající v tom, že na planetě Erra jsou plody a bobule atd., jakož i zelenina a ovoce mnohem výživnější, chutnější a více zahánějí žízeň než plody stejného druhu na Zemi. Nají-li se člověk tamějších plodů, obilných produktů, bobulovin nebo zeleniny, tak nejenže zažene svůj hlad a žízeň, nýbrž je i dlouhou dobu skutečně sytý. Pokud se potrava nějak speciálně zpracuje do sušené či trvanlivé podoby, tak zahání hlad a žízeň až na 90 hodin. Nejenom aroma nejrůznějších druhů ovoce, zeleniny a bobulovin je mnohem intenzivnější, než jsou pozemšťané zvyklí, nýbrž i všechny barvy jsou mnohem intenzivnější, sytější a výraznější. Zatímco nám na Zemi se jeví zeleň v přírodě často špinavá a šedivá, na planetě Erra se pozorovatel těší čisté, syté zeleni, aby byl zmíněn jeden malý příklad.

Na jednu stranu to souvisí s čistým ovzduším, jež se nachází všude na Erra a které ani v nejmenším není znečišťováno jedovatými škodlivinami všeho druhu jako na Zemi, a na druhou stranu je to zásluha androidů a robotů, kteří velmi pilně na planetě pracují a kteří se příkladným způsobem starají, správně opatrují a pečují o stromy, rostliny a květiny atd.

Na hlavní planetě Erra se krom normálního zahradnictví, ovocnářství a obvyklého zemědělství praktikuje ještě giganticky působící pěstitelství, které pozemšťané nejspíš považují za stěží možné. Jedná se o pěstitelství, které rovněž provozují androidi a roboti, avšak samozřejmě při něm neustále spolupracují také lidé. Jedná se při tom o zcela speciální šlechtění rostlin a stromů. Tyto specificky vyšlechtěné rostliny rostou v obrovských sklenících, jež byly zbudované speciálně za tímto účelem a v nichž rostliny prospívají v jim přizpůsobeném klimatu. Rostliny samotné je nutno označit za obří, neboť jejich rozměry jsou ohromné.