Domácí zvířata

Také Plejaden/Plejaren chovají nejrůznější domácí zvířata, avšak výhradně tak, jak to odpovídá jejich druhu, a tudíž je nikdy nechovají v lidských obytných prostorech. Zvířata nemají v obytných prostorech, v nichž člověk žije, nikdy co pohledávat, protože vždy přenášejí infekce, nemoci a nákazy. Z tohoto důvodu žijí u obyvatel na Erra veškerá domácí zvířata všech druhů ve speciálně uzpůsobených ohradách mimo lidské obytné oblasti. Takto se ovšem chovají pouze ta zvířata, která v takovýchto ohradách nejsou na základě svého druhu omezována ve způsobu svého života. Například divoká zvířata, jež ke svému životu potřebují velmi rozsáhlý prostor, který v zajetí nelze poskytnout, se za žádných okolností nechytají a nezavírají do ohrad; v ohradách se vždy nacházejí jen ta zvířata, která si coby domácí zvířata na lidi zvykla a vystačí si s přiděleným prostorem, aniž by byla jakkoliv omezována ve své svobodě a ve způsobu svého života. Žádná domácí zvířata nejsou hýčkána a ani se k nim nepřistupuje jako ke členům rodiny; a tudíž je též zapovězené laskat se se zvířaty, líbat je anebo je brát do lidských obytných prostor či dokonce do postele atd. Plejaden/Plejaren vysvětlují, že kdo jedná proti těmto pravidlům, nejenže vysloveně ohrožuje své zdraví, nýbrž se také dopouští týrání zvířat nemajícího obdoby, protože prohřešek proti těmto pravidlům vede ke zcela protipřírodnímu chovu zvířat a ke zvrácenosti. Na planetě Erra se tedy lidé v tomto ohledu nikterak neprohřešují; a pokud už se Plejaden/Plejaren dotknou nějakého zvířete, tak si pořádně umyjí ruce, dříve než se dotknou něčeho jiného anebo dokonce nějakého člověka.

překlad: Jan Bayer, korektury: Ondřej Štěpánovský