Kdo je Semjase?

Semjase je dnes (1996) cca 350 let a je dcerou JHWH Ptaah, velitele plejadisch-plejarische kosmické flotily. JHWH (Ischwisch) je titul a znamená v překladu do pozemských řečí »král moudrosti«. Semjase nosí titul Elo-Ischrisch, »poloviční královna moudrosti«. (Pojem král nemá u Plejaden/Plejaren nic společného s hierarchií, nýbrž jde o výraz značící dosažený evoluční stupeň po stránce ducha a vědomí.) Semjase, vnučka Sfatha, se kterým měl Billy svůj první kontakt, má bratra jménem Yucatan. Kromě toho byla 7 let vdaná. Před asi 220 lety se její manžel na jedné expedici vinou poruchy řízení zřítil se svou kosmickou lodí do slunce a přišel o život.

Období od února 1965 do června 1973 strávila Semjase u Askets lidu ve Vesmíru DAL, aniž by měla jakýkoliv kontakt s naším Vesmírem. Po svém návratu na Erra z Vesmíru DAL v červnu 1973 přišla v červenci 1973 na Zemi a pokračovala zde ve svém úkolu, který (zde) již dříve začala.

Potom následoval 28. ledna 1975 první kontakt s Billym.

Ze všech pozemských řečí ovládala Semjase pouze německou řeč a během svého pobytu na Zemi do listopadu 1984 se ani nenaučila žádnou jinou.

Její okruh působnosti byl omezen na evropskou oblast a neměla žádné pravomoci vměšovat se do jakýchkoliv záležitostí nebo navazovat kontakty v oblastech obou dalších existujících pracovních skupin Plejaden na Zemi – tedy v Asii a v Americe.

15. prosince 1977 měla Semjase životu nebezpečný úraz v Semjase-Silver-Star-Center, načež byla převezena k lékařskému ošetření a uzdravení na Erra a 20. května 1978 (107. kontakt) se vrátila zpět na Zemi. Až do 26. března 1981 (144. kontakt) měla pravidelné kontakty s Billym.

Od konce března 1981 do ledna 1984 nebyla Semjase přítomna na Zemi (jiné úkoly).

3. února 1984 (191. kontakt): poslední kontakt Semjase a Billyho.

Počátkem listopadu 1984 utrpěla Semjase mozkový kolaps jakožto pozdější následek svého úrazu z 15. prosince 1977. Byla ihned převezena do Vesmíru DAL k Askets lidu, kde se za pomoci Asket a jejích přátel (národ Sonanů) opět uzdravila. Celková regenerace mozku a všech vinou kolapsu ztracených PSI sil, schopností a vzpomínek atd. si vyžádá – jak vysvětlil Ptaah – pravděpodobně 70 let a během tohoto období zůstane Semjase ve Vesmíru DAL. (Podle slibu od Ptaah ji ovšem Billy bude smět v blízké budoucnosti jednou navštívit.)