Porteréty kontaktních osob

Následující portréty mimozemských kontaktních osob, Sfath, Quetzal, Ptaah a Semjase, obkreslili a vypracovali podle načrtnutých předloh Christian Krukowski a Barbara Harnischová; Ptaah tyto portréty označil za velmi zdařilé a trefné.