Řeč

Na domovských planetách Plejaden/Plejaren se hovoří jednotným jazykem, jenž se nazývá Sarat. Samozřejmě existují také další jazyky i různé dialekty. Aby bylo možno se dorozumět v celé Federaci, byl vytvořen takzvaný univerzální, resp. federační jazyk, tzv. Samtee. Tento jazyk se každý z Plejaden/Plejaren učí již od dětství jako svou druhou mateřštinu. Plejaden/Plejaren se učí oběma těmto jazykům a krom toho ještě vlastní mateřštině toho kterého národa, přičemž celkový počet jazyků, jimiž se ve Federaci hovoří, činí podle vysvětlení od Ptaah 127 603.

 

 

překlad: Jan Bayer, korektury: Ondřej Štěpánovský