Forma vlády

U Plejaden/Plejaren i u všech jejich spojenců ve Federaci existuje jen jeden státní útvar a jediná vláda, která funguje coby pořádková a výkonná síla na základě rad, jež udílí Vysoká rada. Tato Vysoká rada nesídlí na žádné planetě Federace, nýbrž žije jako poloduchovní kolektivní forma v oblasti Andromedy vzdálené cca 2,2 milionu světelných let. Poloduchovní formy Vysoké rady disponují enormním věděním a patřičnou moudrostí, a proto si je Plejaden/Plejaren a jejich spojenci ve Federaci o celkovém počtu 127 miliard lidí zvolili za nejvyšší formu poradenství. A jak již z jejího označení vyplývá, uděluje Vysoká rada jen vysoce hodnotné rady a žádné příkazy, přičemž tyto rady sdělují Ischwischové dotyčným lidovým vládám, které pak vše předkládají jednotlivým národům, jimž je ponecháno na vůli řídit se těmito radami podle vlastního uvážení nebo nikoliv. Pravidlem však při tom je, že jednotliví lidé i národy se radami Vysoké rady veskrze řídí, na základě poznatku, že se jedná o vysoce kvalitní návody. To ovšem předpokládá, že lidé již natolik postoupili ve své evoluci, že se naučili a pochopili všechny tvořivě-přírodní zákony a doporučení a také podle nich žijí. To je skutečnost, kterou na Zemi prozatím ještě nelze uskutečnit, protože zde může být zachováván pořádek stále ještě pouze lidskými zákony a přikázáními, výnosy, předpisy a ustanoveními atd., a tudíž je pro pozemšťany takováto forma vlády, jakou mají Plejaden/Plejaren a jejich spojenci, ještě utopická a iluzorní.

Politické strany a politici v pozemském smyslu zde neexistují, nýbrž se na každé planetě nachází pouze 2800 duchovních vůdců, kteří tvoří centrální planetární vládu, jsou ve spojení s Vysokou radou a rovněž udržují kontakty a plní úkoly ve vztahu k národům a vládám jiných světů. Krom toho však také o všech činnostech atd. i o radách Vysoké rady zpravují dalších 28 000 duchovních vůdců, již své vědomosti a informace předávají dál na velký počet dalších duchovních vůdců, kteří jsou pak v přímém kontaktu s národem, jejž vyučují, poučují a starají se o něj atd. Tito duchovní vůdci usilují všemi dostupnými prostředky též o to, aby zajišťovali další vývoj lidí po stránce ducha a vědomí, následkem čehož se prakticky celý dotyčný národ ustaluje na přibližně stejném evolučním stupni, takže už v něm neexistují žádné extrémní evoluční rozdíly jako na Zemi. To také poskytuje záruku, že výše zmíněná forma vlády, fungující prostřednictvím rad Vysoké rady, může být vůbec účinně realizována, aniž by docházelo ke kverulantství atp., protože všichni zpravidla akceptují poradenství Vysoké rady jakožto »vysokou radu« a řídí se jím na základě vlastního rozhodnutí.

překlad: Jan Bayer, korektury: Ondřej Štěpánovský