Obytné budovy

Jelikož je muž v protikladu k monogamně uzpůsobené ženě polygamní, zohledňují to Plejaden/Plejaren v té podobě, že muž se může oženit až se čtyřmi ženami, což taktéž předchází prostituci, která u těchto mimozemšťanů již od pradávna neexistuje. Má-li tedy muž podle tohoto pravidla dvě, tři nebo čtyři ženy, pak tyto často žijí v tzv. čtveřici, která sestává z patřičně velkého pozemku a dvou, třech nebo čtyřech rodinných domů, takže má každá žena své vlastní útočiště a tedy své vlastní bydlení a svou vlastní domácnost.

Ohledně staveb je třeba ještě zmínit, že jsou vystavěny naprosto bezpečně proti zemětřesením a dokážou odolat nejtěžším otřesům. Rovněž jsou zcela bezpečné proti bleskům a živelným bouřím atd. Všechny stavby, ať už jsou jakkoliv velké, jsou zhotoveny bez nýtů z jediného kusu, mají zpravidla jen několik málo podlaží a vlastní odpružený systém, jistý druh »plovoucího tělesa«.

překlad: Jan Bayer, korektury: Ondřej Štěpánovský