Skupiny FIGU

Věci hodné vědění

Tímto má býti uvedeno několik věcí hodných vědění, jež se vztahují na příčiny a řešení zákonitě se vyskytujících problémů a obtíží ve skupinách FIGU. Úspěch skupiny závisí zaprvé na porozumění a správném snažení jejích členů. Proto může někdy trvat celkem dlouho, než skupina nalezne správný směr a dosáhne určitého pokroku. Jedno naše přísloví to vyjadřuje velmi pěkně: »Dobrá věc potřebuje čas.«

Důvodem opakujících se nezdarů v nových či stávajících skupinách jsou vždy mezilidské vztahy. Zřídkakdy je vyvinuté nezbytné uvědomění, že solidní základ, jenž je zásadní pro budoucnost skupiny, tkví ve fungujících mezilidských vztazích. Je ovšem zhola nemožné, aby spolu různí lidé úspěšně sledovali nějaký cíl, když spolu vzájemně nevycházejí.

Dobré mezilidské vztahy vyžadují upřímnost a spočívají v úctě, respektu, akceptaci a rovnosti. Pro každého člena FIGU je proto povinností, aby se upřímně snažil o správné porozumění těmto základním předpokladům. Pokud se o to nesnaží, končívají střetávající se názory členů nevyhnutelně v hašteření a ostrých svárech, takže není možné, aby z nich vyvstala neutrální řešení podporující misi.

Neschopnost postavit se ostatním členům naroveň, respektovat a akceptovat jejich individualitu nejenže znemožňuje hledání toho, co by se mělo správně učinit, nýbrž to vede též k mocenským bojům o vyšší pozice. Tento způsob vývoje, vznikající vždy z mezilidských problémů, zvýhodňuje hierarchické struktury, které umožňují, aby jedni členové vnucovali svou osobní vůli druhým a aby nad nimi vykonávali moc. To je přirozeně zcela v protikladu s nehierarchickou strukturou skupin FIGU a je to ze své povahy destruktivní, takže to nelze tolerovat. Členové mají své snažení zaměřovat na to, aby vycházeli jak sami se sebou, tak i s námi, členy základní skupiny, aby v rámci skutečné spolupráce podporovali misi. Největší výzva v každé skupině je tedy rozvoj mezilidských vztahů.