Výňatek z č. 16

Výňatek z FIGU bulletinu č. 16, červen 1998

Nanejvýš nepříjemná záležitost

V nejnovějším kontaktním rozhovoru s Ptaah vyplynula krajně nepříjemná fakta ohledně obou fotografií Asket a Nera, které byly dosud pod tímto označením uváděny v albech FIGU a také prodávány. Z rozhovoru s Ptaah nyní žel vyšlo najevo, že obě ženy zobrazené na fotografiích nejsou Asket a Nera z DAL-Univerza, ale jejich americké dvojnice, o nichž se zmínil Ptaah v kontaktní zprávě č. 39 z roku 1975. Tyto fotografie jsou zlovolné falzifikáty, které mně, Billymu, byly podstrčeny z pověření a ve spolupráci »Man in Black«. V nejnovějších výňatcích z kontaktního rozhovoru, které níže uvedu, jsou v tomto ohledu poskytnuta přesná vysvětlení, aby byli všichni přátelé, členové, známí a zájemci obeznámeni se souvislostmi a bídnými intrikami »mužů v černém« a jejich najatých pomahačů. K tomu je nutno uvést, že zmíněné tři snímky (č. 109, 110, 111 – v kontaktním rozhovoru se žel hovořilo jen o dvou snímcích, jelikož snímek č. 109 je sotva použitelný) nebudou ze souboru fotografií odstraněny, ale setrvají v něm i nadále, ovšem nyní již s poznámkou, že vyobrazené mladé ženy ztělesňují americké dvojnice Asket a Nera a že jsou těmto mimozemšťankám natolik podobné, že je prakticky nelze rozlišit – leda ze strany samotných dotyčných. Ale nyní již výňatky z kontaktního rozhovoru ze 14. května 1998. (Snímek č. 111 viz níže - pozn. redakce)

Billy

Dvě stě čtyřiašedesátá kontaktní zpráva

čtvrtek, 14. května 1998, 00.55 hod.

(…)

Ptaah Nenuť se vyčkávat s tím, co chceš říci.

Billy     Nuže dobrá: Opět se zabývám něčím, co ne zcela chápu. Vlastně to souvisí s intrikami a pomluvami, které mi sice samy a o sobě nevadí, ale přesto vzbuzují nějaké otazníky. Ty přece znáš toho intrikáře a pomlouvače Korffa a taky Luca Bürgina. Oba teď udělali nové interview s mou milou bývalou, tedy s mojí exmanželkou, a chtějí jej nyní v měsíci červenci rozšířit ve filmové podobě po celém světě, očividně spolu s vysvětlením či »odhalením« ohledně obou fotografií Asket a Nera. Ty jsem údajně ofotil z televize, takže nezobrazují Asket a Nera, ale jejich americké dvojnice, o nichž ses přece v 39. kontaktním rozhovoru sám zmínil. Tehdy jsi uvedl, že v Americe žijí dvě mladé ženy, které spolupracují ve stejném povolání a které vypadají na vlas stejně jako Asket a Nera.

Ptaah Oba snímky přece znázorňují obě dvojnice v Americe.

Billy     Jak tomu mám rozumět? Vždyť jsem Asket a Nera sám fotografoval.

Ptaah To je skutečnost, avšak originální snímky vyvolané z tvého filmu jsi nikdy neobdržel.

Billy     Tomu nerozumím?

Ptaah Skutečně si na to již nedokážeš vzpomenout?

Billy     Na copak?

Ptaah Na 3. únor 1985, kdy jsme tě spolu s Quetzal navštívili a objasnili ti některé souvislosti, jež se vztahují na dotyčné fotografie.

Billy     Ne, na to nemám žádnou vzpomínku. Copak se tehdy stalo?

Ptaah Seznámili jsme tě s tím, že jsi obdržel falešné snímky, které neznázorňují Asket a Nera.

Billy     Teď už nerozumím vůbec ničemu.

Ptaah Rozumím. Ty jsi skutečně všechno zapomněl, což vyplynulo z tvého tehdejšího životu nebezpečného stavu, jenž byl spojen i s částečnou amnézií. Proto si mnoho věcí již nedokážeš vybavit.

Billy     Nedělej to tak napínavé.

Ptaah Tehdy jsme tyto záležitosti v podstatě nechtěli veřejně projednávat.

Billy     Myslím si, že je to ale přesto nezbytné, když mám falešné snímky Asket a Nera, které jsme také pod tímto označením prodávali. Je-li to skutečně tak, tak kvůli tomu bude teprve zle pronásledován.

Ptaah Za to přece nemůžeš, neboť vina musí být připsána tvému fotografovi, který se skupinou »mužů v černém« nechal donutit k chybnému konání, čímž tě podvedl.

Billy     Tuhle lůzu znám. Někdo od nich přece jednou pronásledoval i mou dceru Gilgameshu, když byla na cestě domů ze školy. Pádili za ní s nožem v ruce. Když ji nedostihli, zdrhli ti zbabělci ve velké černé limuzíně.

Ptaah Tu příhodu znám. Avšak nyní poslouchej: Podle všeho je nezbytné, abych ti vše znovu vylíčil a tentokráte to učinil i veřejně, budeš-li chtít tento rozhovor později zaznamenat?

Billy     Určitě.

Ptaah Tedy: Jelikož ses již od počátku kontaktů s námi nenechal žádnými podlými, nebezpečnými, či přímo život ohrožujícími intrikami »mužů v černém« zastrašit a i pokusům o vraždu ses pouze smál a byl neustále ozbrojen – musím zde zmínit, že s patřičným povolením úřadů –, považovali »muži v černém« za nutné tě po celém světě znemožnit a znevěrohodnit. Protože se k tobě nedostali, nutili lidi, kteří s tebou spolupracovali, jako např. fotografa S., masivním způsobem k tomu, aby zničili tvou dobrou pověst, a to z dlouhodobého hlediska. Tvého fotografa S. tak přinutili k tomu, aby na základě tvých s naším povolením vzniklých snímků vytvořil falzifikáty, tedy aby je od základu zfalšoval anebo je pozměnil. Tvé vlastní filmy, které jsi v prvním období svých kontaktů tomuto fotografovi předával k vyvolání a zhotovení snímků, tento muž vícekrát nahradil filmy zcela novými a zfalšovanými, takže jsi již od samotného počátku obdržel mnoho falešných negativů a fotografií – nebo právě zfalšovaných snímků. Tak se to seběhlo i s filmem, na němž jsi zachytil Asket a Nera a jejž jsi údajně obdržel zpět přece až měsíce později – ve skutečnosti to byl produkt »mužů v černém«. Ti v Americe nalezli a fotografovali dvojnice Asket a Nera, jejichž snímky pak S. zpracoval a předal ti je. Ty ses samozřejmě domníval, že se jedná o originály, ale ve skutečnosti to byly falzifikáty, věrně napodobující tvé pravé fotografie. Proto sis tohoto podvodu ani nepovšiml, stejně jako ani my. Na podvod jsme byli upozorněni až na podzim roku 1984, kdy jsme tvé snímky předali Asket, která si je přála mít. Ta si podvodu samozřejmě okamžitě všimla, takže jsme tuto věc prošetřili a zjistili, že za celou záležitostí vězí »muži v černém« a že jejich nuceným nástrojem byl fotograf S. Ten tedy tehdy z jejich pověření vyhotovil falešné snímky a podstrčil ti je jako originály, takže ses stále domníval, že to jsou tvé vlastní snímky, právě i v případě fotografií Asket a Nera. Právě s ohledem na tyto obrázky jsme zjistili, že S. tento film ihned po obdržení a vyvolání předal »černým mužům«, resp. »mužům v černém«, jak jsou ve vašich ufologických kruzích nazýváni. Ti jen za několik málo dní nalezli v Americe dvojnice Asket a Nera a mohli je vícekrát fotografovat, načež vznikly oba ty obrázky, které znáš a které ti byly předány. V celé této i jiných záležitostech hrály jistou roli i gízské inteligence, jak velmi dobře víš. Přesné souvislosti jsme však objasnit nedokázali. Jednoznačné však je, že notný počet pozemšťanů negativně ovlivňovaly impulzní telepatií, aby ti uškodily, zhanobily tě anebo tě zavraždily, o což bylo vícekrát usilováno – naštěstí bezúspěšně. Nakonec bylo podniknuto vše, abys byl se svou misí znemožněn, a to především tím, že ti bude vyčítáno, že jsi podváděl a své fotografie zfalšoval. »Muži v černém« působí ještě dnes, stejně jako působí ony desetiletí trvající impulzně-telepatické negativní intriky proti tobě a tvé misi, která má být zničena. Zasaženi těmito impulzy gízských inteligencí jsou patrně všichni ti, kteří plni intrik, pomluv a jiných negativních machinací pracují proti tobě a tvé misi, aniž by o těchto impulzech věděli.

Billy     Co mám teď s těmi fotkami dělat? Za těchto okolností už je nemůžu upotřebit a samozřejmě už ani prodávat. Teď si skutečně připadám jako podvodník, protože jsem deklaroval, že jde o snímky Asket a Nera.

Ptaah Na celé věci neneseš žádnou vinu. Ty snímky bys ale jednoduše mohl označit jako »americké dvojnice Asket a Nera« a používat je v této podobě i nadále.

Billy     Ta věc s fotografiemi Asket a Nera proběhla v roce 1975 nebo tak nějak. Bylo to tedy už velmi dávno – a účinky se dostavují teprve dnes. Tomu říkám předvídavý výpočet. Nehorázné, to si skutečně žádá mou úctu. Ale proč jsme to nezaznamenali v nějaké kontaktní zprávě? Tím by se věc otevřeně vyjasnila již dříve.

Ptaah To už z tvé strany žel nebylo možné. Po svém posledním kontaktu s Quetzal 31. října 1984 a po dokončení své knihy OM jsi na tom byl zdravotně velmi zle a několik let jsi byl smrti blíže než životu, takže jsi již nebyl schopen sepisovat kontaktní rozhovory. Až 17. listopadu 1989 jsi byl v takovém zdravotním stavu a při takové síle, že jsi mohl naše hovory opět písemně zaznamenávat.

Billy     Ale že jsem to všechno zapomněl …

Ptaah Sám přece víš, kolik věcí a faktů ses musel znovu naučit a že sis mnohé již osvojit nedokázal. Tvá paměť je navíc organicky poškozena, takže už není tak aktivní jako dříve. Pomysli jen na síly a schopnosti svého vědomí, s nimiž jsi prováděl tak neuvěřitelné výkony.

Billy     Žel je to tak, já vím …

Billy     Teď mi ale přece jen napadla ještě jedna otázka, která se vztahuje na »muže v černém« a jejich intriky se snímky těch dvojnic a na toho fotografa: Jak mohli »muži v černém« obě ty Američanky tak snadno a rychle vypátrat a také je ve vhodné situaci fotografovat?

Ptaah »Muži v černém«, jak jsou kvůli svému neustále černému oblečení nazýváni, disponují z pohledu normálního člověka, resp. občana odjakživa netušenými možnostmi, s jejichž pomocí pro ně bylo snadné obě mladé umělkyně vypátrat. Těmto nanejvýš bezskrupulózním mužům skutečně nezůstane nic ukryto, pokud se nějakou věcí zabývají. Snímky dvojnic, o nichž jsem ti při 39. kontaktu 3. prosince 1975 vskutku vyprávěl, nebyly ovšem zhotoveny přímo s těmito mladými ženami, ale na podkladě předváděcího filmu, jehož se »muži v černém« zmocnili. Domnívám se, že se tento užitý druh filmu nazývá revue. Každopádně z něj byly vykopírovány jednotlivé snímky, z nichž »muži v černém« spolu s fotografem S. vybrali ty, které byli obrázkům Asket a Nera nejpodobnější, což pak oklamalo i tebe. Účelem toho všeho bylo tedy vyrobit určité situační snímky, které se šálivě podobaly těm, které jsi učinil vyfotografováním Asket a Nera. Smysl tkvěl v tom, že budeš tyto nepravé snímky nebo přesněji řečeno snímky těch dvojnic samozřejmě šířit a prodávat zájemcům – tedy jako pravé fotografie Asket a Nera. Právě to ti ale jednoho dne mělo vynést status podvodníka, neboť »muži v černém« kalkulovali s tím, že dříve nebo později bude nějaký tvůj nepřítel tyto obrázky zkoumat a prověřovat, s nevyhnutelným důsledkem, že dotyčný předváděcí film, resp. revue objeví a ony falešné obrázky dvojnic Asket a Nera v něm pozná. To pak mělo platit jako důkaz, který tě bude moci odhalit jako údajného podvodníka a který tebe a tvůj příběh znemožní a zničí tvou misi. To vše tedy »muži v černém« již tehdy, v roce 1975, důkladně plánovali; počítali tedy s tím, že budou dotyčné obrazové sekvence v dohledné době určitě nalezeny, což se mezitím přece zřejmě již stalo a tví nepřátelé to v nepříliš vzdálené době využijí. Všichni tito nepřátelé působící proti tobě a tvé misi – to je mimo jakoukoli pochybnost – jsou čistě pozemské osoby, které jsou pod vlivem oněch ještě dlouhou dobu působících impulzů gízských inteligencí.

Billy     Tedy i Korff a Bürgin?

Ptaah Bezpochyby.

Billy     Když jsi teď tolik hovořil o »mužích v černém«, tak mi tane na mysl jedna otázka: Quetzal mi jednou řekl, že tito muži jsou zodpovědní i za jeden vražedný útok na moji osobu. Jaký útok to byl?

Ptaah Nejedná se jen o jeden útok, neboť ze 14 pokusů o tvou vraždu spáchali ve skutečnosti jedenácti z nich »muži v černém«.

Billy     Nuže: Ty a Quetzal jsme mi 3. února 1985 ohledně údajných snímků Asket a Nera všechno vysvětlili, přičemž tyto snímky ve skutečnosti zachycují americké dvojnice, o nichž ses zmínil při 39. kontaktním rozhovoru. To už si žel nevybavuji, protože jsem skutečně všechno zapomněl. K tomu mám dotaz, proč jste mi tato fakta později ještě jednou podrobně neosvětlili? Pokud bych totiž vše vědomě zaregistroval, pak bych ty obrázky stáhl z oběhu a zveřejnil v našem čtvrtletníku »Věk Vodnáře« patřičnou informaci.

Ptaah My jsme všechna ta léta nevěděli, že jsi naše vysvětlení ohledně těchto záležitostí zapomněl, jinak bychom tě na to v dané době samozřejmě znovu upozornili. (…)