Výňatek z č. 70

Čtenářská otázka

Pro mě je matoucí něco, co stojí psáno v kontaktních zprávách od Ptaah v souvislosti s mimozemšťany, kteří se zdržují na Zemi, k čemuž Ptaah řekl, že nejsou žádní jiní, kromě těch, kteří se připojili k jejich federaci. Na druhou stranu se ale hovoří o tom, že zde jsou mimozemšťané, které Plejaren neznají. V různých zemích také vojáci, policisté i piloti atd. pozorovali malé i velké UFO. Bylo by možné k tomu říct něco jasnějšího?

R. Ganz, Švýcarsko

Odpověď

Žel to poněkud trvalo, než jsem mohl na Vaši otázku odpovědět, neboť jsem si zaprvé chtěl vyžádat vysvětlení během rozhovoru s Ptaah a zadruhé byly bulletiny na srpen a září již hotové, takže jsem v nich nemohl na Vaše otázky odpovědět. Takže je odpověď možná teprve v tomto mimořádném bulletinu, a sice formou uvedení následující části odpovídajícího rozhovoru:

Billy

Výňatky z 541. oficiálního kontaktního rozhovoru z 2. června 2012

Billy        Právě. Pak tu mám následující: Různí lidé nerozumí tvým výpovědím ohledně mimozemšťanů, kteří létají do pozemského vzdušeného prostoru – nebo právě nelétají. Takže chci opět tedy zavést řeč na neznámé létající objekty, ale ne na ty, které mají ty mimozemské původy, o kterých jsme již různě hovořili, a k čemuž jsi konstatoval, že všichni tito mimozemšťané našli cestu k Zemi v důsledku starých záznamů Nokodemionových národů. K tomu jsi rovněž vysvětlil, že národy těchto planet, ke kterým tyto kosmické lodě patřily, se nakonec připojili k vaší federaci. Prokazatelně ale existují mnohými svědky pozorovaná různá UFO po celém světě, z nichž patří různé velké i menší objekty k tajným pozemským vývojovým projektům v různých státech, což ale nelze oficiálně dokázat, neboť se jejich existence popírá a zatajuje. Tím ale není řečeno ještě vše, neboť tu přece existují ještě různé velké a malé létající objekty schopné měnit dimenze patřící těm, kteří pochází z budoucnosti. O tom všem jsi hovořil otevřeně nebo soukromě, a také o tom mnohé vícekrát říkali i tvá dcera Semjase i Queztal. K tomu nyní ale otázka: Po léta došlo různě po celém světě k mnohým pozorováním UFO budícím rozruch, která potvrdila i vojska, vojenští a jiní piloti, policejní orgány a soukromé osoby. Ty jsi ale řekl, že kromě těch, které jsi zmínil, nevlétli či nelétají do pozemského vzdušeného prostoru žádné další mimozemské stroje.

Ptaah    Něco jsi zamotal, nebo jsi něco špatně rozuměl, milý příteli, neboť to, co je správně, je skutečnost mého mínění týkajícího se toho, že do pozemského prostoru nelétají žádní další nám Plejaren neznámí nepozemšťané. Kromě toho jsem hovořil i o tom, že nemáme žádné kontakty s nám neznámými nepozemšťany, kteří se pohybují v pozemském prostoru, nebo že nemáme žádnou možnost, abychom s nimi mohli vstoupit do kontaktu. V této věci jsem se různě na tuto skutečnost odvolával, např. v červnu 2006 (pozn. Billy = 424. Kontakt, 17. června 2006), stejně jako v prosinci 2007 (pozn. Billy = 457. Kontakt, 12. prosince 2007) a v prosinci 2010 (pozn. Billy = 511. kontakt, 25. prosince 2010). Když jsem tedy hovořil o tom, že na Zemi nepřichází žádní další nám známí nepozemšťané, pak se to vztahovalo výhradně na nově se objevující nepozemšťany, nikoliv však na ty, jejichž existence na Zemi je nám po hodnou dobu známa.

Billy        Opět nedorozumění, ale to je nyní ostatně vysvětleno. Takže jsou ti vám neznámí stále ještě přítomní, přičemž také tito přilétají a odlétají. Zde skutečně došlo k úplnému nedorozumění, jak ze strany různých čtenářů kontaktních zpráv, tak také mnou. Jak se má situace s vaším objasňováním ohledně kontaktů mezi pozemšťany a těmito cizími, kteří se pohybují v pozemském vzdušném prostoru, o jejichž existenci víte?

Ptaah    Jak jsme byli schopni zjistit pomocí vysoce přesných objasnění, neuskutečnily se až do dnešní doby mezi těmito nám neznámými nepozemšťany a všelijakými pozemšťany žádné styky, resp. kontakty.

Billy        Je to jednoduše na zbláznění, že stále pořád dochází ke špatnému pochopení, neboť nehovoříte dostatečně podrobně a jasně, když na to nejste speciálně dotázání.

Ptaah    To platí oboustranně, neboť i ty odpovídáš vždy jen na přímé otázky, aniž bys k tomu dával další výklady. A tak, jak tyto věci dodržuješ, dodržujeme je tedy také. Tato forma otázek a odpovědí je přece principiálně i správná, protože tím se nesklouzne do stěží důležitých podrobností.

Billy        S tím máš přirozeně také opět pravdu. Ke tvému vysvětlení ohledně tvých výpovědí ze starých kontaktních zpráv dohledám odpovídající údaje z bloků kontaktních zpráv a doplním je k tvým vysvětlením. Rovněž mohou použít náš nynější rozhovor k zodpovězení jedné otázky v bulletinu.

Ptaah To je dobře, takže si to zájemci mohou přečíst.

překlad: Jan Bayer, korektury Petr Diosegi, Eva Leksová