Výňatek z č. 69

Čtenářská otázka

Ještě jedna otázka, kterou možná už před nějakým časem položili jiní lidé. Včera bylo výročí tragédie z 11. září v New Yorku. Objevila se teorie, že tyto útoky tehdy zinscenovala sama americká administrativa, aby měla důvod vést válku s Irákem, ačkoliv s tím Irák neměl nic společného. Na celém světě je to stále horší. Budoucnost je nejistá.

Skylar Khan, USA

Odpověď

Otázka ohledně toho, jak se tyto věci tehdy odehrály, se během posledních dvou měsíců skutečně opakovaně objevovala, neboť se 11. září doba útoků opět zaokrouhlila. Z tohoto důvodu jsem se také ještě jednou zeptal Ptaah na jejich nejnovější poznatky, které uvádím v následujícím výňatku z 544. kontaktního rozhovoru:

Billy        … Jsem v posledních týdnech neustále dotazován na dění ohledně teroristického útoku 11. září 2001 v New Yorku. Také v televizi se vysílají pořady ohledně spikleneckých teorií v souvislosti s událostmi z 11. září 2001. V této věci pak převládá např. i spiklenecká teorie, že americká vláda tuto katastrofu způsobila sama a nechala s pomocí CIA atd. obě věže naplnit výbušninou a následně vyhodit do vzduchu, načež se pak zřítily.

Ptaah    Což skutečně odpovídá nesmyslné spiklenecké teorii. Vpravdě se vše odehrálo tak, jak vyplynulo z objasnění odborníků a tajných služeb. Ohledně tohoto zločinu Al-Kaidy však nicméně existovaly určité drobné poznatky tajných služeb, které americký prezident George W. Bush také dostal na vědomí, jež ovšem zcela ignoroval. Totéž se stalo i v případě několika málo zodpovědných lidí v CIA, totiž pouhých tří osob – které o tom vágně věděly – a nevzaly to vážně do té míry, do jaké to bývaly měly a musely učinit. Ignorance na Bushově straně se jednak odehrála z pouhé hlouposti a jednak z důvodů v něm hluboko zakořeněných, jen z části vědomých, zmatených myšlenek, že totiž v případě nějaké teroristické katastrofy bude mít záminku proti stále hrozícímu terorizmu v celosvětové podobě. Jak jsme byli schopni objasnit, vágní znalosti těch tří lidí ze CIA – dvou agentů a jednoho nadřízeného – se týkaly toho, že teroristický útok na USA by mohl být pravděpodobný, přičemž se ale vůbec žádné domněnky nevztahovaly na obě věže WTC. Domněnka byla jednoduše všeobecná. US prezident G. W. Bush nemohl ve své zmatené hlouposti natolik široce předem odhadnout skutečné nebezpečí, aby býval nařídil přísná opatření a rovněž ve velkém měřítku zmobilizoval CIA, za účelem vytvoření přesných objasnění a zavedení předběžných bezpečnostních opatření v celostátní podobě. Jak ukázaly naše výpočty pravděpodobnosti, byla bývala tato bezpečnostní opatření skutečně možná, avšak selháním amerického prezidenta a tří lidí ze CIA se vše odehrálo jinak. To bylo ovšem zjevné už v roce 1976, když ti moje dcera Semjase učinila předpovědi ohledně této věci a zavázala tě mlčenlivostí. Stejnou předpověď ti ještě jednou učinil i Quetzal v roce 1986. Asi se na to pamatuješ.

Billy        Ano, je to tak, neboť mi bylo pekelně zle, když mi Semjase sdělila tuto předpověď a že tam bude asi 3000 mrtvých. Stejně mi bylo i podruhé, v roce 1986, když Quetzal toto opětovně zmínil a vysvětlil mi, co se skutečně přihodí. Je jednoduše nepochopitelné, proč americký národ volí takovéto nuly a hlupáky do vlády, která pak zemi přináší jen nestvůrné škody. A v nadcházejícím listopadu bude opět většina obyvatelstva USA, obzvláště republikánů, vzývat a podporovat takovou obří nulu a psychopatické číslo nejvyššího kalibru, aby ho oslavovali americkým prezidentem.

Billy