Výňatek z č. 68

Čtenářská otázka

Nedávno jsem od jednoho přítele dostal různé ezoterické knihy, mimo jiné takové, které se zabývají takzvanou »světelnou stravou« a starými a novými proroctvími. Autorem knih o proroctvích je obzvláště Manfred Dimde, který z takzvaných Nostradamových knih rozvádí proroctví do budoucnosti. Co je pravdy na všech těchto knihách a jejich obsahu, co je vůbec ezoterika, a jak je to se »světelnou stravou« a souvisejícími tvrzeními, která se mi zdají nadmíru podezřelá.

K. Gautschi, Švýcarsko

Odpověď

Ohledně prorockých knih žel nemohu vyjádřit žádné mínění, neboť mi jsou takové knihy zcela neznámé. Vím sice o jejich existenci z propagačních materiálů, avšak nikdy jsem se o ně nezajímal a ani jsem si je nepořídil. V podstatě se totiž o takováto díla nezajímám, neboť již od mého dětství mám díky Plejaren a úložním bankám Nokodemiona lepší možnosti pro příjem proroctví, jakož i předpovědí, které se dosud bez výjimky vyplnily. Naproti tomu jsou takzvaná proroctví, která po dobu svého života různě slýchávám od ezoteriků a nábožensko-sektářsky bludně věřících lidí a která se vyplnila jen zdánlivě či vůbec, neboť spočívají jen na iluzích, »božských« vnuknutích a fantaziích atd. všelijakých rádobyproroků a takzvaných »jasnovidců« a »jasnovidek« a jejichž výpovědi, resp. proroctví jsou navíc od nepaměti velmi mnohoznačná a zmatená až k nepoznání co do jejich výkladu. Tak to bylo velmi často a podle výpovědí Plejaren je tomu tak i v dnešní době; a bude tomu tak i v době budoucí. Jistý Wolfgang Froese z Německa mi dle svých slov poslal poštou jednu knihu proroctví, avšak nikdy ke mně nedorazila, neboť se zjevně ztratila na poště. Co se týče autora Manfreda Dimdeho, který, jak píšete, rozvádí proroctví z knihy Nostradama, tak je mi tento muž neznámý stejně jako jeho kniha. Ohledně Michela Nostradama ovšem mohu říct, že jsem se jím v 90. letech trochu zabýval, ale nepřineslo mi to mnoho, takže jsem se nedobral ani žádných nových nebo cenných poznatků.

Ohledně ezoteriky, která si získává masovým způsobem své stoupence, je potřeba říct následující: Ezoterika doznala celosvětového boomu, přičemž zastupuje neuvěřitelně hloupé teorie spiknutí a teorie konce světa, jež spočívají na nesmyslu zcela odcizenému realitě a na bludných tvrzeních nahánějících strach. Ezoterika navíc spočívá na hluboce rozsáhlé nábožensko-sektářské klamné víře, která už v zárodku potlačuje veškeré jiskřičky rozumu a pochopení.

Pod pojmem ezoterika se od nepaměti do současnosti rozumí tajné vědění, resp. »tajné učení«, které se vehementně ukrývá před lidmi, resp. před takzvaným »běžným národem«, který k němu nemá přístup. V Novém Věku, který započal s příchodem astrologického Věku Vodnáře v roce 1844, se vytvořilo takzvané »hnutí New Age«, resp. »hnutí Nového Věku«, které tvrdí, že jeho cílem je co možno nejvíce lidem »rozšířit vědomí«. Pokud se lidé všech vrstev společnosti a povolání zasadí za tento cíl, mohl by začít věk nové »spirituality«. V řeči ezoteriků znamená proto ezoterika »cestu do nitra« a tím tedy cestu, která má jednotlivcům přinést sebepoznání, sebenalezení a uskutečnění sebe sama, což má být pro lidi mimořádný zážitek. Tím, že je tento nesmysl spjat ještě s nábožensko-sektářskou klamnou vírou, se to celé ještě umocňuje. K tomu všemu je ještě zapotřebí říci, že ezoterika nevyučuje zhola vůbec nic z »Učení ducha«, neukazuje co a jak je zapotřebí dělat, aby člověk sám nalezl poznání sama sebe a sám se realizoval a mohl se ve svém smýšlení a snažení stát pravým a ctihodným člověkem tak, jak je to dané ohledně »Učení pravdy, Učení ducha, Učení života«, jak je již v pradávné době vytvořil univerzální prorok Nokodemion podle tvořivě-přírodních zákonů a přikázání.                                     

Billy